SL6 - Obszary (wypełnione) - Kto kogo kryje?

Spis treści

Bywa, że krycie sprawia kłopoty...Kto kogo kryje?

Gwiazdkę w centrum obrazka narysowano z wykorzystaniem funkcji "Obszar" (Zone). I widocznym jest, że jedynie otwory w padach i pady spełniające rolę otworów (średnica padu=średnicy otworu) są w stanie usunąć metalizację (Ground-plane).

To dość istotna informacja. Proszę zwrócić uwagę, co się stanie, gdy na granicy obszaru znajdzie się pad z izolacją termiczną. Obojętnie: TH czy SMD (prawy, dolny i górny róg rysunku, zaznaczone na czerwono). Obszar zostanie połączony mostkami termo-pada z podłożem. Często jest to masa.

Jeśli nie było to działanie zamierzone to mamy kłopot. Zwarcie obwodu do masy.

Podobnie jak przy wypełnionych prostokątach jedynym wyjątkiem usuwającym miedź ze wszystkich nakładających się elementów są otwory. Te znajdujące się w padach i pady zadeklarowane jako otwory.

Zagadnienie wzajemnego wpływu poszczególnych (oraz ich rodzajów) nakładających się elementów zostanie opisane w oddzielnym artykule. Projektując układ płytki warto pamiętać o tych właściwościach prostokątów i obszarów wypełnionych. Pozwoli nam to uniknąć kłopotów przy uruchamianiu płytek.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//