SL6 na Linux'ie (Ubuntu)

Spis treści


SL 6.0 na Ubuntu (Linux'ie)...

Jakkolwiek Sprint-Layout 6.0 jest programem dedykowanym dla systemu MS Windows to doskonale działa w systemie Linux.SL 6.0 na Ubuntu 15.04...

A w zasadzie należałoby powiedzieć odwrotnie: system Linux wykorzystując pakiet Wine (1.6.2) doskonale sobie radzi z obsługą Sprint-Layout.

Sprawdziłem dla trzech kolejnych wersji: 14.04 LTS, 14.10, 15.04 dystrybucji Ubuntu (amd64).

Ze względu na to, że instalacja i aktualizacja programu jest taka sama jak w systemie MS Windows artykuł ten może też być użyteczny i dla nich.

 


Sprawdzenie instalacji Wine

Zanim przystąpimy do instalacjipod Ubuntu Sprint-Layuout 6.0 trzeba sprawdzić czy mamy zainstalowany pakiet Wine. Najszybciej to ustalimy wywołując w oknie terminala np. następującą komendę:

~$ dpkg -l | grep wine | awk '{print $2}'

 której wynikiem winien być np. następujący listing:

wine wine-gecko2.21:amd64
wine-gecko2.21:i386
wine-mono0.0.8
wine1.6
wine1.6-amd64
wine1.6-i386
winetricks
~$>

 Jeśli tak jest to możesz przejść do instalacji Sprint-Layout. Jeśli nie znaleziono pakietów Wine... zainstaluj je. W dowolny, wybrany przez Ciebie sposób. W sieci jest wiele opisów jak to zrobić, np. na stronie WineHQ.


InstalacjaInstalacja Sprint-Layout 6.0

 Nie ma znaczenia czy instalujemy wersję demonstracyjną czy też wersję pełną Sprint-Layout 6.0

Nie musimy tworzyć katalogów tymczasowych, rozpakowywać plików, itp. Zaczynajmy:

 1. po wejściu do katalogu w którym znajduje się plik programu wystarczy jego nazwę dwukrotnie kliknąć (wsystemie windows zostaniemy poproszeni o poterdzenie chęci uruchomienia tego programu),
 2. otworzy się okno umożliwiające wybranie języka instalacji (domyślnie: niemiecki). Wybór języka należy potwierdzić wciskając klawisz: OK,
 3. Okno powitalne instalatora zawiera prośbę o potwierdzenie (wciskając klawisz Next) chęci instalacji programu,
 4. w kolejnym oknie Producent oprogramowania zwraca się o akceptację warunków umowy licencyjnej. Jedynie akceptacja pozwoli na dalszą instalację (uaktywnia klawisz Next). Jej brak lub wciśnięcie klawisza Cancel - przerywa proces instalacji,Instalacja SL6.0 (pod Ubuntu), (2)...
 5. W tym oknie mamy możliwość zmiany domyślnego katalogu, w którym instalowany jest program. Jest to: C:\Program Files (x86)\Layout60. Jeśli nie ma istotnej potrzeby to nie ma co zmieniać,
 6. kolejne 3 ekrany to: pytanie o nazwę grupy w liście programów systemu Windows, czy stworzyć skrót na Pulpicie (działa również pod Ubuntu, środowisko Gnome, w innych nie próbowałem). Trzecie z kolei to podsumowanie ustawień. Po wciśnięciu klawisza Install rozpocznie się instalacja (widoczny pasek postępu), zakończony ekranem końcowym informującym o prawidłowym przebiegu instalacji. Kliknięcie klawisza Finisz zamyka okno. Program gotowy do uruchomienia.
 7. Na Pulpicie (w Ubuntu, ew. MS Windows) pojawiła się ikona umożliwiająca uruchomienie programu.

Pierwsze uruchomienie....Aktualizacja programu SL 6.0

 Uruchom SL 6.0 klikając odpowiednią ikonę na Pulpicie, ewentualnie wybierając pozycję Sprint-Layout 6.o z listy menu.

Jeśli wszystko poszło prawidłowo po chwili na ekranie:

 1. na chwilę pojawi się okienko identyfikujące produkt (i użytkownika), a następnie
 2. otworzy się okno programu.

 Zwóć uwagę na ikonkę, po najchaniu na którą pojawi się informacja wskazująca, że jest to: "Internet-Update":

 • kliknij ją, pojawi się okienko: identyfikujące (na podstawie daty) wersję uruchomionego programu ("Current version from...") oraz dające możliwość wyszukania ("Search for update...") w Internecie aktualizacji.
  Po wciśnięciu wyszukiwania w okienku pojawi się informacja o najnowszej wersji dostępnej na serwerze producenta ("Available update from..."), w tym dacie powstania oraz jej rozmiarze. Jęli nie masz zainstalowanej najnowszej wersji pojawi się (na czerwono) komunikat: "Update recommended!".
  Jeśli masz wersję aktualną pojawi się (zielony) komunikat: "+++up-to-date+++. Zakładam jednak, że do tej pory aktualizacja nie była uruchamiana, więc...Update... (2)
 • Wciśnij klawisz: "Start update...". Wówczas po chwili rozpocznie się pobieranie aktualizacji (widoczny pasek postępu).
  Plik o nazwie: Sprint-Layout60(Update).exe zostanie zapisany w katalogu (pod Ubuntu):
  ~/.wine/drive_c/users/.nazwa Twojego użytkownika./Temp
  Po zakończeniu pobierania pojawi się okienko z komunikatem: "Exit program and start update?".
  Zamknięcie programu jest niezbędne do przeprowadzenia aktualizacji. Wciśnij więc klawisz "OK" w celu rozpoczęcia aktualizacji.
 • Tak jak przy instalacji kolejne okna będą: pozwalały na wybór języka, zapoznanie się z EULA, wskazanie katalogu docelowego, prezentację parametrów aktualizacji, jej postęp i zakończenie,
 • jeśli wszystko poszło "jak trzeba" to po uruchomieniu programu i wywołaniu "Internet-Update" winno okazać się, że masz wersję najnowszą.

LAYOUT60.INI, makra...Plik LAYOUT60.INI oraz katalog makr

Wszystkie ustawienia (General settings) zapisywane są w pliku: LAYOUT60.INI. Znajduje się on (po standardowej instalacji SL6.0 pod Ubuntu) pod adresem:

~/.wine/drive_c/users/Public/Documents/Layout60

W tym samym katalogu znajdują się:

 1. podkatalog o nazwie MAKROS - zawierające definicje makr oraz
 2. plik o nazwie: Example1.lay6 zawierający przykładowe układy elementów stworzone przy użyciu SL6.

 Dopisując do podkatalogu MAKROS link (w MS Windows - skrót) do swojego podkatalogu definicji elementów i komponentów możemy stworzyć wiele własnych konfiguracji bibliotecznych. By w Ubuntu stworzyć link (do katalogu "mymacro") można (w oknie terminala):

 1. wejść do katalogu MAKROS,
 2. wydać komendę:
  ln -s /.ścieżka do katalogu mymacro./mymacro mymacro

  oczywiście w miejsce ".ścieżka do..." należy wpisać pełną ścieżkę prowadzącą do katalogu własnych makr,

 3. uruchomić SL6. W panelu makr zobaczymy katalog mymacro zawierający nasze definicje. Warto pamiętać, że prostą metodą tworzenia makr jest ich zapisywanie ("Save as macro") zaznaczonych elementów lub komponentów z analizowanych lub opracowywanych układów.

Nie należy jednak przesadzać, gdyż zbyt rozbudowane katalogi biblioteczne w istotny sposób spowalniają pracę z programem.

Tyle o instalacji pod Ubuntu Sprint-Layout 6.0. Zapraszam dopracy z programem, ewentualnie do Warsztatu krótkofalowca.

 

//