SL6 na Linux'ie (Ubuntu) - Sprawdzenie instalacji Wine

Spis treści

Sprawdzenie instalacji Wine

Zanim przystąpimy do instalacjipod Ubuntu Sprint-Layuout 6.0 trzeba sprawdzić czy mamy zainstalowany pakiet Wine. Najszybciej to ustalimy wywołując w oknie terminala np. następującą komendę:

~$ dpkg -l | grep wine | awk '{print $2}'

 której wynikiem winien być np. następujący listing:

wine wine-gecko2.21:amd64
wine-gecko2.21:i386
wine-mono0.0.8
wine1.6
wine1.6-amd64
wine1.6-i386
winetricks
~$>

 Jeśli tak jest to możesz przejść do instalacji Sprint-Layout. Jeśli nie znaleziono pakietów Wine... zainstaluj je. W dowolny, wybrany przez Ciebie sposób. W sieci jest wiele opisów jak to zrobić, np. na stronie WineHQ.

//