SL6 na Linux'ie (Ubuntu) - Aktualizacja programu SL 6.0

Spis treści

Pierwsze uruchomienie....Aktualizacja programu SL 6.0

 Uruchom SL 6.0 klikając odpowiednią ikonę na Pulpicie, ewentualnie wybierając pozycję Sprint-Layout 6.o z listy menu.

Jeśli wszystko poszło prawidłowo po chwili na ekranie:

 1. na chwilę pojawi się okienko identyfikujące produkt (i użytkownika), a następnie
 2. otworzy się okno programu.

 Zwóć uwagę na ikonkę, po najchaniu na którą pojawi się informacja wskazująca, że jest to: "Internet-Update":

 • kliknij ją, pojawi się okienko: identyfikujące (na podstawie daty) wersję uruchomionego programu ("Current version from...") oraz dające możliwość wyszukania ("Search for update...") w Internecie aktualizacji.
  Po wciśnięciu wyszukiwania w okienku pojawi się informacja o najnowszej wersji dostępnej na serwerze producenta ("Available update from..."), w tym dacie powstania oraz jej rozmiarze. Jęli nie masz zainstalowanej najnowszej wersji pojawi się (na czerwono) komunikat: "Update recommended!".
  Jeśli masz wersję aktualną pojawi się (zielony) komunikat: "+++up-to-date+++. Zakładam jednak, że do tej pory aktualizacja nie była uruchamiana, więc...Update... (2)
 • Wciśnij klawisz: "Start update...". Wówczas po chwili rozpocznie się pobieranie aktualizacji (widoczny pasek postępu).
  Plik o nazwie: Sprint-Layout60(Update).exe zostanie zapisany w katalogu (pod Ubuntu):
  ~/.wine/drive_c/users/.nazwa Twojego użytkownika./Temp
  Po zakończeniu pobierania pojawi się okienko z komunikatem: "Exit program and start update?".
  Zamknięcie programu jest niezbędne do przeprowadzenia aktualizacji. Wciśnij więc klawisz "OK" w celu rozpoczęcia aktualizacji.
 • Tak jak przy instalacji kolejne okna będą: pozwalały na wybór języka, zapoznanie się z EULA, wskazanie katalogu docelowego, prezentację parametrów aktualizacji, jej postęp i zakończenie,
 • jeśli wszystko poszło "jak trzeba" to po uruchomieniu programu i wywołaniu "Internet-Update" winno okazać się, że masz wersję najnowszą.
//