SL6 na Linux'ie (Ubuntu) - Plik LAYOUT60.INI, katalog makr

Spis treści

LAYOUT60.INI, makra...Plik LAYOUT60.INI oraz katalog makr

Wszystkie ustawienia (General settings) zapisywane są w pliku: LAYOUT60.INI. Znajduje się on (po standardowej instalacji SL6.0 pod Ubuntu) pod adresem:

~/.wine/drive_c/users/Public/Documents/Layout60

W tym samym katalogu znajdują się:

  1. podkatalog o nazwie MAKROS - zawierające definicje makr oraz
  2. plik o nazwie: Example1.lay6 zawierający przykładowe układy elementów stworzone przy użyciu SL6.

 Dopisując do podkatalogu MAKROS link (w MS Windows - skrót) do swojego podkatalogu definicji elementów i komponentów możemy stworzyć wiele własnych konfiguracji bibliotecznych. By w Ubuntu stworzyć link (do katalogu "mymacro") można (w oknie terminala):

  1. wejść do katalogu MAKROS,
  2. wydać komendę:
    ln -s /.ścieżka do katalogu mymacro./mymacro mymacro

    oczywiście w miejsce ".ścieżka do..." należy wpisać pełną ścieżkę prowadzącą do katalogu własnych makr,

  3. uruchomić SL6. W panelu makr zobaczymy katalog mymacro zawierający nasze definicje. Warto pamiętać, że prostą metodą tworzenia makr jest ich zapisywanie ("Save as macro") zaznaczonych elementów lub komponentów z analizowanych lub opracowywanych układów.

Nie należy jednak przesadzać, gdyż zbyt rozbudowane katalogi biblioteczne w istotny sposób spowalniają pracę z programem.

Tyle o instalacji pod Ubuntu Sprint-Layout 6.0. Zapraszam dopracy z programem, ewentualnie do Warsztatu krótkofalowca.

 

//