SL6 - Od bitmapy do makra... - Pobranie bitmapy z noty

Spis treści

Pobieranie obrazu podstawy filtraPobranie bitmapy z noty

Żródłem danych (topografii wyprowadzeń) filtra PP9A2-2R jest "Katalog Omig" (pdf pobrany z tej strony). Nie tylko ze względu na wielkość pliku (ok. 730kB), ale i format (pdf) nie można go wczytać do SL6. Topografię wyprowadzeń i elementów mocujących przedstawiono na stronie 61 dokumentu.

Co prawda SL6 w wielu operacjach korzysta ze Schowka (Clipboard), ale nie udało mi się wczytać obrazu bitmapy do SL6 bezpośrednio ze schowka. Jedyną metodą było zatem wczytanie do projektu fizycznego pliku.

Taki plik należy jednak odpowiednio przygotować. Ubuntu (a w takim środowisku korzystam z SL6. Użytkownicy innych systemów być może będą zmuszeni skorzystać z innych rozwiązań programowych) zapewnia wszystko co potrzebne. I to za free. Na rysunku widoczna jest nota otwarta na s. 61.

W celu skopiowania do Schowka wybranego fragmentu ekranu należy:

  1. ustawić kursor w miejscu, w którym ma się znajdować: lewy, górny róg kopiowanego obrazu (tu rysunku podstawy filtra),
  2. wciskamy jednocześnie klawisze: Ctrl+Shift+PrtScn (Print Screen),
  3. kursor przyjmuje postać białego krzyża. System jest gotów do skopiowania fragmentu ekranu do Schowka,
  4. wciskamy lewy przycisk myszy (LPM) i nie zwalniając go, przesuwamy kursor w miejsce, w którym znajduje się prawy dolny narożnik kopiowanego obrazu. W chwili zwolnienia LPM rozlegnie się dźwięk taki jaki wydaje aparat fotograficzny w chwili wykonania zdjęcia. Obramowany obraz został skopiowany do Schowka.
//