SL6 - Od bitmapy do makra... - Obróbka bitmapy

Spis treści

Obróbka bitmapy: skalowanie....Obróbka bitmapy

Bitmapa ze schowka musi zostać przetworzona, gdyż:

  1. jak wspomniałem wcześniej nie znalazłem możliwości bezpośredniego przeniesienia kopii obrazu ze Schowka do SL6,
  2. jakkolwiek obraz w Schowku jest zgodny z tym co było widoczne na ekranie, to jednak często obszar skopiowany jest o 1-2 px za duży (jeśli za mały kopiowanie należy powtórzyć),
  3. jakkolwiek obraz z noty zachowuje proporcje długości do szerokości, to wymiary bezwzględne (z reguły) są mniejsze od rzeczywistych.

Do przetworzenia należy użyć dowolnego edytora graficznego, który zapewnia możliwość:

  1. wycinania fragmentów obrazu (Crop), z dokładnością do 1px,Było, a jest....
  2. dobrego (z dokładnością do 0,01mm) skalowania obiektu. Bardzo dobrze jeśli istnieje możliwość zamiany "w locie" jednostek wielkości obrazu (z px na mm i odwrotnie),
  3. zapisu przeskalowanego obrazu do pliku w formacie: *.jpg, *.jpeg lub *.bmp.

Ja do tego celu używam GIMP'a (dla Linux'a - "w standardzie", istnieje wersja dla MS Windows). Obrazek z lewej pokazuje okno skalowania obrazu ze Schowka do wymiarów rzeczywistych. Pierwotnie obrazek miał wymiary znacznie mniejsze. Różnice ilustruje obrazek po prawej.

Oczywiście wiele innych edytorów graficznych również może być tu wykorzystanych.

Po przeskalowaniu zapisujemy (w GIMP'ie eksportujemy) do jednego z wyżej wymienionych formatów.

//