SL6 - Od bitmapy do makra... - Zapis makra

Spis treści

Przekształcenie ukłądu w makro...Zapis makra

Mając już przygotowany układ elementów (pady, obszary, kontury) możemy zapisać makro. W tym celu należy wszystkie elementy (jakie mają wystąpić w makro) zaznaczyć. Jeśli coś zostanie pominięte nie zostanie zapisane w makro.

Robię to najczęściej poprzez "obwiedzenie" elementów ramką (lewy górny narożnik obszaru do zaznaczenia, klik LPM, przesunięcie w dolny, prawy narożnik obszaru do zaznaczenia, puszczam LPM).

Dlaczego rzadziej używam kombinacji klawiszy CTRL+A?

Zdarza się, że na "peryferiach" okna roboczego pozostawię "coś" (np. pustą etykietę tekstową, co na ekranie widać jedynie jako kropkę). Kombinacja CTRL+A ujmie mi ją jako składnik makra. A podgląd makra obejmuje wszystkie składniki makra. I w takim przypadku na podglądzie zamiast oczekiwanego obrazu mogę zobaczyć coś zupełnie innego.

Po wybraniu metody zaznaczania składników makra przez kombinację CTRL+A proponuję skorzystać z opcji "Zoom objects" (lupa na poziomym pasku nad oknem roboczym). Ona powie nam prawdę, co zaznaczyliśmy.

Ale wróćmy do meritum.

Mamy zaznaczone składniki przyszłego makra. Przed zapisaniem niezbędne jest wykonanie pionowego lustrzanego odbicia wszystkich elementów. Widać to m.in po tym, że nazwa filtra nie jest lustrzanym odbiciem. A standardowo wszystkie napisy umieszczane w warstwie C2 (zielonej) winny być "odwrócone".Zapis makra....

Po odwróceniu mażemy zapisać makro. Wybieramy na pasku komend zakładkę: "File", a w niej pozycję "Save as macro...", po kliknięciu której otwiera się okno zapisu.

To w tym oknie masz możliwość stworzenia nowego katalogu w strukturze katalogów makr. Pamiętaj też, że pracując w Ubuntu z Wine rzeczywistym dyskiem odwzorowującym strukturę katalogów Twojej dystrybucji Linuksa jest dysk Z:.

W oknie tym możesz:

  • stworzyć nowy plik makra (poprzez podanie nowej, unikalnej nazwy pliku),
  • zapisać swoje makro pod nazwą istniejącą. Od tej chwili makro będzie zawierało wyłącznie elementy zaznaczone przez Ciebie jako składnik makro.

Makro PP9A2-2R...Jeśli wybrałeś opcję drugą (nadpisanie makra) program wyświetli monit ostrzegający i będzie czekał na potwierdzenie (lub rezygnację z) nadpisania.

Po zapisaniu makra następuje samoistne odświerzenie zawartości bibliotek makr, a program jako makro wybrane wyświetli to nowozapisane. Warto sprawdzić, czy to jest to co zaprojektowaliśmy. Program zapisuje poprawnie, ale autorowi zdarzało się...

Patrząc na makro może wydawać się, że czegoś brakuje (znacznika wejścia, nazwy filtra). Nie wszystko jest w porządku. Rzecz w tym, że oba wyżej wymienione elementy są typu "wycietego" (cutout-are), a ta jak pisałem oddziaływyje jedynie na metalizację podkładu (metalizacji, Groundplane). A makro nie zawiera informacji na jego temat. By zobaczyć wszystkie elementy makra wystarczy je zaznaczyć, a zostanę wyświetlone wszystkie elementy!

Wyszło dużo tekstu i obrazków, ale wykorzystanie makr do tworzenia układu płytek w SL6 jest wyjątkowo intuicyjna. I ten artykuł nie zamyka tematu. :)

Tu zródłem bitmapy była nota techniczna. Ale może to być dowolny dokument np. zeskanowane lub sfotografowane dawne projekty, skan gotowych płytek, itd. Możliwości są praktycznie niewyczerpane. W sieci widziałem również filmik prezentujący układanie elementów na "podkładzie"... prostego schematu.

Po tej lekturze zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

 

 

//