SL6 - Figury specjalne - Wielokąty

Spis treści

 

Wielokąty...Wielokąty

Pierwsza zakładka kreatora figur specjalnych oferuje nam rysowanie wielokątów. I możemy je rysować jako:

 • kontur (rysowany ścieżką),
 • obszar wypełniony (rysowany jako obszar wypełniony czyli zona, bez możliwości rozdzielenia węzłów) oraz
 • każdy z powyższych dodatkowo wyposażony w promienie. Z tymi promieniami (które są oczywiście ścieżkami) jest niezła zabawa, ale o tym za chwilę.

Jak widać można określić wartości:

 • promienia (radius - najmniejsza wartość to 1mm),
 • szerokości linii (ścieżki) jaką kreślony jest kontur (i promienie) wielokąta. Najmniejsza wartość to 0 (zero). Linia zostanie narysowana kreską o najmniejszej grubośći jaką jest w stanie odtworzyć urządzenie (odpowiednio: monitor lub drukarka),
 • liczbę narożników (nie mniej niż 3) oraz
 • przesunięcie kątowe (obrót) figury względem położenia zerowego. Dopuszczalne wartości to -180st do 180st. Wartości ujemne to obrót zgodny ze wskazówkami zegara. Wartości dodatnie - obrót figury w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

Na rysunku obok przedstawiono pola wartości (domyślnych, po uruchomieniu programu) oraz wartości maksymalne. Przekroczenie tych wartości powoduje, że program nada im maksymalne wartości.

Wartości można zmienić poprzez:

 • wpisanie wartości do odpowiednich pól,
 • klikanie znaczka # obok pola edycji: LPM zwiększa o jednostkę podstawową, kliknięcie PPM zmniejsza o jednostkę podstawową. Dlaczego nie piszę konkretnie? Bo dla poszczególnych pól jednostka podstawowa jest różna. Raz jest to 1,. Kiedy indiej 0.1. Niezmiennym pozostaje to, że przy wciśniętym klawiszu CTRL zmiana w górę i dół: o 0,1 jednostki podstawowej! A bywa, że i 0,05 jednostki podstawowej. Niestety trzeba popróbować.
 • analogicznie jak wyżej, z tym że: klikamy na znaczku # LPM (i nie zwalniając go) przesuwamy mysz:
  • do góry w celu zwiększenia wartości (przy wciśniętym CTRL - jw.),
  • w dół w celu zmniejszenia wartości (przy wciśniętym CTRL - jw.)

Poponuję też popróbować rysowanie wielokątów dla różnych wartości. Uzyskiwane rezultaty nie zawsze są oczywiste.

//