SL6 - Figury specjalne - Spirale

Spis treści

Spirale


SpiraleKolejna zakładka oferuje nam możliwość rysowania spiral: na bazie łuków lub prostokąta. W oknie kreatora widzimy, że każdą z nich charakteryzują następujące parametry (pomijając na razie kształt):

 • promień początkowy (start radius) - określający promień (w mm) pierwszego (centralnego) zwoju spirali,
 • odstęp (distance) - odległość (w mm) pomiędzy krawędziami poszczególnych zwojów,
 • szerokość ścieżki (track width) - szerokość (w mm) ścieżki, przy pomocy której rysowana jest spirala,
 • zwoje (turns) - ilość zwojów spirali.

Wartości te można zmienić poprzez:

 • wpisanie wartości do odpowiednich pól,
 • klikanie znaczka # obok pola edycji: LPM zwiększa wartość, kliknięcie PPM zmniejsza. Przy wciśniętym klawiszu CTRL zmiana w górę i dół jest bardziej precyzyjna!
 • analogicznie jak wyżej, z tym że: klikamy na znaczku # LPM (i nie zwalniając go) przesuwamy mysz: do góry w celu zwiększenia wartości (przy wciśniętym CTRL - jw.),
 • w dół w celu zmniejszenia wartości ( przy wciśniętym CTRL - jw.).

Parametrem "automatycznie" wyliczanym przez program jest średnica (diameter) spirali. Przy tych samych parametrach średnica obu spiral jest jednakowa. Ustawienie szerokości ścieżki na 0 (zero) spowoduje - o czym już wspominałem - rysowanie najcieńszą grubością linii dostępną na urządzeniu (ekranie lub drukarce).

I wydawałoby się, że powiedzieliśmy wszystko. By pokazać, że warto bliżej się przyjrzeć kreatorowi spiral proponuję następujący eksperyment:

 • ustawmy w oknie kreatora następujące parametry:
  • promień początkowy: 15mm,Zakręcone spirale...
  • odstęp: 2mm,
  • szerokość ścieżki: 2mm,
  • zwoje: 5,25.
   Program wyliczył, żę średnica takich spiral to 55mm.
 • w oknie roboczym utwórz dwie spirale o wyżej wskazanych parametrach. Z tym, że jedną prostokątną, drugą na bazie łuków. Przeanalizuj zawartość "Paneli właściwości" dla obu rodzajów spiral. Nie ma w nich tego co było w zakładce kreatora. Bo w "Panelu właściwości" jeden opis dotyczy ścieżki, a drugi...
 • by jeszcze bardziej namieszać proponuję zaznacz spiralę na bazie łuków i zaznacz w "Panelu właściwości" znacznik "wypełniony" (filled). Wynik może zaskakujący, ale jak najbardziej prawidłowy! Dla okręgu. Zwłaszcza, że jest ich... 21! Tych okręgów. Choć w kawałkach. ;)
//