SL6 - Figury specjalne - Zawiłości figur...

Spis treści

Zawiłości figur...

Zawiłości figur...

Omawiając pierwszą i drugą zakładkę okna kreatora wskazywałem, że próby przekształceń niektórych z figur specjalnych mogą zaskoczyć rezultatami.

Wynika to z faktu, że jedynie wielokąt (bez wypełnienia i promieni) jest figurą prostą. Zbudowaną z pojedyńczej ścieżki.

Wszystkie pozostałe figury (te z wypełnieniem, z promieniami lub z promieniami i wypełnieniem oraz ramki) są "mieszanką" różnych obiektów. A te same przekształcenia dla ścieżki i np. okręgu czy figury złożonej mogą dawać diametralnie różne wyniki.

Na rysunku obok przedstawiłem coś w rodzaju rozbioru figur na "czynniki pierwsze". I np. okazuje się, że wielokąt z promieniami składa się z:

  • ścieżki stanowiącej kontur zewnętrzny (dwa węzły pokrywają się),
  • promieni o długości równej promieniowi koła opisanego na wielokącie, ale... jest ich (tych promieni) o 1 więcej niż widać. W miejscu, w którym węzeł początkowy pokrywa się z węzłem końcowym konturu mamy dwa (pokrywające się) promienie. Dotąd dopóki figura funkcjonuje jako grupa nie ma problemu, ale jeśli z jakiś powodów zaczynamy manipulować przy figurze skutki mogą być dalekie od oczekiwanych.

Czy masz jeszcze w pamięci zamieszanie ze spiralami? Zwłaszcza tymi opartymi o łuki. Nasza spirala (ta z mojego przykładu) to w rzeczywistości 21 ćwiartek okręgów połączonych narastająco końcami. W efekcie przekształcenia dotyczące tego obiektu wynikają z własności okręgów (w rzeczywistości 21 wycinków okręgów) niż ścieżek. I o tym też trzeba pamiętać. A czasami wykorzystać.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

//