SL6 - Pady SMD - Modyfikacja padów

Spis treści

spad_ed04.pngModyfikacja padów

Kursor nad ikoną funkcji rysowania padów SMD spowoduje, że tło pól wartości szerokości i wysokości padu zmieni kolor na czerwony.

Po kliknięciu ikony funkcji, gdy kursor znajdzie się nad oknem roboczym zobaczymy zarys pada (we właściwej wielkości i w kolorze właściwym dla aktywnej warstwy).

Obok kursora krzyżowego (oraz w lewym dolnym rogu ramki okna roboczego) wyświetlane są współrzędne miejsca wskazywanego przez kursor. Wystarczy kliknąć, by pad został ulokowany na warstwie we wskazanym miejscu.

Zwróć uwagę na zmianę wyglądu kursora (pojawienie się czerwonej obwódki wokół poziomych i pionowych linii kursora), gdy spróbujesz umieścić kolejny pad w tym samym miejscu. Nawet na przeciwległej warstwie płytki). Klinięcie "pozostawia" pad w miejcu klinięcia. W trakcie edycji tło poszczególnych pól wartości jest czarne.Współrzędne pada...

Edycję kończymy:

 • klikając prawym przyciskiem myszy (PPM),
 • wciskając klawisz Esc.

 

Zaznaczenie pada...

 

Gdy pad (na płytce) zostanie zaznaczony to wyświetlone zostaną:

 • odpowiedni kształt i układ padu,
 • wartości szerokości i wysokości na pasku przyjmą wartości właściwe dla tego padu,
 • tło obu wartości zmieni się na czerwone.
 • ikona narzędzia funkcji rysowania padów również przyjmie odpowiednią postać.b_150_0_16777215_00_images_instrukcje_sl60_edspad_spad_ed07.png

Wartości wysokości i szerokości padu można zmienić (bez względu na to, które z funkcji edycji są aktywne) poprzez:

 • wpisanie wartości do odpowiednich pół,
 • klikanie znaczka # obok pola edycji: lewy przycisk myszy zwiększa wartość o 0,05, kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) zmniejsza wartość o 0,05.
  Przy wciśniętym klawiszu CTRL zmiana w górę i dół: o 0,01! Zmniejzanie następuje do wartości 0,05. Nie jest możliwe wpisywanie wartości ujemnych,
 • analogicznie jak wyżej, z tym że: klikamy na znaczku # LPM (i nie zwalniając go) przesuwamy mysz:
   • do góry w celu zwiększenia wartości (o skok 0,05, przy wciśniętym CTRL - jw.),
   • w dół w celu zmniejszenia wartości (o skok 0,05przy wciśniętym CTRL - jw.)
    W tym przypadku zmiana wartości następuje co 0,1. Czyli szybciej.
 • wybranie parametrów z listy wartości predefiniowanych.

Warto pamiętać, że zmiany parametrów zaznaczonego padu SMD następują niezależnie od tego, jaką metodą zmodyfikowano wartości pierwotne. Wartości parametrów zaznaczonego padu (lub zaznaczonej grupy padów) SMD ulegną natychmiastowej zmianie.

Na koniec kolejny rzecz warta zauważenia: wspomniałem już o strzałkach złużących do zamiany miejscami wartości szerokości i wysokości. Ale praktycznie oznacza to tyle, że pad SMD jednym kliknięciem możemy szybko obrócić o 90st. I dobrze.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//