Termotransfer szczegółowo - Prasowanie

Spis treści

Prasowanie - prasujemy "na sucho"!!!

Jeśli zasobnik żelazka zawiera wodę to trzeba ją wylać, żelazko włączyć i odczekać, aż woda odparuje ! Prasowanie "pod parą" graniczy z pewnością, że termotransfer się nie powiedzie.

Z opisów dotyczących drukarek laserowych, jak i przeróbek laminatorów do celów tworzenia pcb wynika, że temperatura potrzebna do przeprowadzenia procesu to ok. 180 st. C. Moje żelazko nie ma aż tak precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Regulator temperatury ustawiam na "len" (czerwone pole oznaczone dwiema, czerwonymi kropkami i czekam do pierwszego wyłączenia termostatu (cyknięcie).

Rysunek ścieżek przykładam do laminatu i (mniej więcej) w połowie długości płytki delikatnie przyciskam krawędzią (rozgrzanego) żelazka. Przesuwam ją (krawędź) w kierunku krawędzi płytki. "Zabieg" ponawiam stopniowo zwiększając nacisk żelazka. Papier winien równomiernie przylgnąć do laminatu.
Następnie obracam płytkę o 180 st i przytrzymując płytkę analogicznie wprasowuję resztę wzoru druku. Kiedy cały rysunek przylgnie do laminatu prasuję płytkę płaską powierzchnią żelazka. Ewentualne "niedoróbki" poprawiam czubkiem żelazka.

W trakcie prasowania zarys ścieżek staje się bardziej widoczny. Warto przyjrzeć się, gdyż łatwiej wtedy jest ocenić, kiedy zakończyć proces prasowania. Oczywiście ma to znaczenie głównie orientacyjne! Najczęściej popełniane (przeze mnie) błędy:

  • "przegrzanie" żelazka, w efekcie m.in. rozpływanie się ścieżek,
  • przesunięcie (lub obrót) rysunku w czasie prasowania w wyniku czego zdarza się, że w rysunku widoczne są przerwy ścieżek. Ten błąd często jest konsekwencją błędu wymienionego w poz. 1-szej,
  • prasowanie zbyt chłodnym żelazkiem. Braki (po odwarstwieniu papieru - dziury) w przeniesieniu tonera na płytkę,
  • niedoprasowanie płaszczyzn w pobliżu krawędzi płytek, co jest wynikiem braku dociśnięcia stopy żelazka do powierzchni płytki.

W fazie "moczenia" warto dokładnie obejrzeć płytkę, gdyż niektóre z opisanych błędów kwalifikują się do "naprawy", choć nie wszystkie ! :(

//