SL6 - Okno programu - Dodatki

Spis treści

Dodatki

5. Dodatki

 Zgodnie z nazwą umieszczono tu urzyteczne dodatkowe funkcje programu, takie jak:

 • Metryczka projektu (Project info...) - zestaw informacji odnoszących się do tego co określa się mianem: "Copyright". Ja nazwałem to fiszką projektu,
 • Lista otworów (List drillings...) - dla każdej płytki osobno (z możliwością do kopiowania do Schowka)  posortowana (z podsumowaniem) lista otwórów,
 • Kopia ze skanera (Scanned copy) - daje możliwość sparametryzowanego wczytania do programu (jako tła) obrazu ze skanera. Odrębnie dla każdej strony płytki),
 • Kreator podstawek (Footprint-Wizard) - kreator pozwalający stworzyć wzór układu pól dla elementów TH i SMD,
 • Zresetuj Solder maskę (Reset solder mask) - przywraca domyślny układ Solder maski,
 • Usuń Dowiązania (Remove connections (Rubberbands) - usuwa powiązania (Rubberbands) pomiędzy polami,
 • Usuń elementy spoza płytki (Delete elements outside the board) - usuwa elementy spoza płytki,
 • tekstowe operacje :
  • wyjścia (Text-IO Eksport elements...) - eksport danych w formie pliku tekstowego (txt),
  • wejścia (Text-IO Eksport elements...) - import danych w formie pliku tekstowego (txt),
//