Generator m.cz. - po liftingu - Schemat

Spis treści

Schemat

Schemat

Układ jest prosty i działa. Jedna uwaga dotycząca sterowania układem ICL8038.

Po przesunięciu suwaka potencjometru maksymalnie w kierunku "plusa" może nastąpić zerwanie oscylacji. Wynika to z faktu, że w układzie pin 6 układu przyłączono przed diodą D1, a nie za nią jak jest w nocie producenta. Chodziło mi o przesunięcie oscylacji w kierunku niższych częstotliwości. Przed zerwaniem oscylacji zabezpiecza rezystor wlutowany na stałe do wyprowadzenia potencjometru od strony plusa.
Trzeba jednak pamiętać, że w zakresie tych najniższych częstotliwości zauważyć można deformację przebiegów, która pogłębia się wraz z obniżeniem częstotliwości.

Pewnego wyjaśnienia (może) wymaga użycie układu scalonego 74132. Po pierwsze kształtowany jest (na bramce IC4A) sygnał TTL dla zewnętrznego pomiaru generowanej częstotliwości. Dzięki temu w szerokim spektrum generowanych częstotliwości jest ona prawidłowo odczytywana nawet przez proste czytniki (zbudowane np. na Atmedze czy PIC'u).Połączenia panela czołowego

Pozostałe bramki układu wykorzystano do uformowania szybkich, ujemnych (na wysokim poziomie TTL) impulsów ( czasie trwania mierzonych w ns), które wykorzystuje w niektórych zastosowaniach generatora.

Prasowanka (już odwrócona)Obok prezentuje "prasowanki" płytki głównej i panelu czołowego. Otwory mocujące wynikają z układu otworów w obudowie.

W przypadku wykorzystania płytki w innej obudowie wystarczy otwory w prasowance zamalować przed wydrukiem lub po wyprasowaniu (a przed trawieniem) zamalować wodoodpornym pisakiem.

Wnikliwym obserwatorom zapewne nie umknie uwagi to, że płytka nie ma wyprowadzonego wejścia sterującego (wykorzystywanego też jako wyjście pomiarowe napięcia sterującego). 

Układ elementów

Płytka panelu czołowegoRozwiązanie to wykorzystałem w prototypie. I zapewne wykorzystam na etapie testów generatora jako elementu składowego audio-wobulatora. Płytki wykonałem metodą "żelazkową" opisane: w skrócie (Termotransfer krótko) lub szczegółowo (Termotransfer szczegółowo). 

Obok przedstawiłem układ elementów na płytkach. 

Panel czołowyZwróć uwagę na fakt, że część elementów (SMD, kondensatory blokujące 100nF) montowane są "od spodu".

Uruchomienie

UruchomienieProces uruchomienia generatora jest prosty.

Do uruchomienia oscyloskop nie jest niezbędny, ale do ustawienia podstawowych parametrów (jak np. wypełnienie, korekcja kształtu obwiedni) sygnału wydaje się konieczny.

Proponuję pamiętać o następujących kwestiach:

  • uruchamiając generator do wejść sterujących (pady 1,2,3) przyłączyć potencjometr 10kom (suwak na pad2), a do padów 4,5 przyłączyć kondensator o pojemności np. 10nF. Suwak potencjometru ustawić w środkowym położeniu.
    Przy skrajnym położeniu suwaka (na plusie) może nastąpić zerwanie oscylacji,
  • do oceny sygnału TTL (przyłączenie oscyloskopu do wyjścia układu 74132) zasadniczo nie należy wykorzystywać popularnych sond pasywnych 1:10. Szybkie narastanie zboczy powoduje to, że obraz oglądany na oscyloskopie będzie bardzo odbiegał od rzeczywistego. Lepiej w tym celu wykorzystać zwykły kabel np. RG174 odpowiednio zarobiony i... zaterminowany.

"Strojenie" generatora jest procesem wieloetapowym, ale wystarczy go przeprowadzić jednokrotnie. Generator pracuje stabilnie. Po podłączeniu miernika częstotliwości i oscyloskopu:

  1. ustaw przebieg prostokątny, a potencjometr zmiany częstotliwości w połowie. Potencjometrem montażowym (PM'kiem) R11 "symetrii" ustaw wypełnienie na 50%,
  2. ustaw niższą częstotliwość (ale nie skrajną dolną). Tak ok. 10% obrotu potencjometru. Pamiętaj: im wyższe napięcie podajesz tym częstotliwość niższa!  PM'kiem "symetrii dla niskich częstotliwości" ustaw wypełnienie również na 50%,
  3. wróć do punktu 1. i skoryguj poprzednie ustawienia. Ten etap powtarzaj tak długo, aż uzyskasz zadowalający efekt.
  4. ustaw przebieg sinusoidalny i przy pomocy PM'ki "zniekształcenia sinusa" skoryguj kształt obwiedni generowanego przebiegu. Sprawdź kształt obwiedni dla skrajnych i pośrednich wartości częstotliwości,
  5. jeśli jest to konieczne zweryfikuj ustawienia opisane w pkt. 1.Testy generatora przemiatającego

No i to by było chyba "na tyle". Ewentualnie można dodać jeszcze jakiś układ przemiatający. Prace już trwają !

Powiem krótko: bez tego urządzenia uruchamianie układów, które zawierają na schemacie choćby jeden element oznaczony gwiazdką (czyli "dobrać") jest bardzo utrudnione.

Do uruchamiania tych "bez gwiazdek" też jest potrzebny! 

Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//