Rozbudowa generatora m.cz. - Zasada działania

Spis treści

Zasada działania

Przemiatanie częstotliwościZasada działania układu przemiatania polega na zmianie generowanej częstotliwości w zależności od wielkości sterującego napięcia. Po osiągnięciu maksymalnej częstotliwości winien nastąpić powrót do częstotliwości początkowej.

Z technicznego punktu widzenia korzystnym jest również, gdy w momencie powrotu do wartości początkowej generowany jest (szybkonarastający) impuls, który może zostać wykorzystany do wyzwalania podstawy czasu oscyloskopu, na którym oglądamy charaktryrystykę wzmacniacza. W tym przypadku oś "X" na ekranie oscyloskopu jest "skalą" częstotliwości.

Generator przemiatania - wersja ostateczna

Wykorzystany w generatorze audio układ ICL8038 (przy stałej pojemności kondensatora przyłączonego do pinu 10 układu) generuje sygnał o częstotliwości zależnej od napięcia podawanego do pinu 8 (patrz: nota Intersil).

W prezentowanej konstrukcji następuje niemal liniowa zmiana napięcia w funkcji czasu. Możliwe jest również zbudowanie układów o innych charakterystykach zmian napięcia (logarytmiczna lub wykładnicza).

W opisie podstawowej wersji generatora m.cz. (po liftingu) wskazałem, że wykorzystuję zakres zmian pomiędzy (ok.) 4V a 12V. 

//