Rozbudowa generatora m.cz. - Generator przemiatający

Spis treści

Generator przemiatający

 Schemat generatora przemiatającego

Generator przemiatający zbudowano na dwóch układach scalonych: LM555 oraz TL082. Oba w technologii SMD.

Układ LM555 pracuje w układzie generatora astabilnego (warto w tej kwestii odwiedzić stronę Projekty dla Radioelektronika, ew. 555 Timer Circuits. Układ "wiekowy", ale niezmienne użyteczny.

Warto zauważyć, że dla uzyskania liniowości wzrostu napięcia na C2 zastosowano źródło prądowe na tranzystorze Q1 (PNP). Z pinu 3 pobierany jest impuls wyzwalający podstawę czasu oscyloskopu.

Pozostałe dwa bloki (wykonane w oparciu o opamp TL082) to wzmacniacz sygnału oraz inwerter, który zmienia kierunek (dla ICL8038: mniejsze napięcie -> większa częstotliwość) zmian napięcia w funkcji czasu.Układ elementów na płytce

Potencjometry (R2 i R6 - oba 10k, wartości te nie są krytyczne) służa odpowiednio do określenia: poziomu od którego zmienia się napięcie oraz zakresu tych zmian. Ich regulacja jest wielostopniowa, gdyż te ustawienia wpływają na siebie.

Ważne jest to, by obserwować kształt sinusoidy na ekranie oscyloskopu, gdy może się okazać, że dla pewnego ustawienia napięcia sterującego sinusoida na duże zniekształcenia lub następuje zerwanie oscylacji.

Płytka generatora przemiatającego (mirror)

Na rysunku obok zawarto "wypraski" (skala 1:1, mirror) płytki generatora przemiatającego. Korzystając z nich można wykonać płytkę generatora metodą termotransferu.

Wszystkie elementy (oprócz potencjometrów i goldpinów) zostały wlutowane od strony widocznej na górnej wyprasce.Połączenia

Należy zwrócić uwagę, że niektóre otwory tworzą przelotki (via) i należy je wlutować zanim przystąpi się do montażu elementów elektronicznych. Bez nich płytka nie będzie działać. Wyprowadzenia elementów (gildpiny i wyprowadzenia potencjometru) przyłączone do masy warto jest przylutować z obu stron płytki.

Zdjęcie przedstawia sposób przyłączenia sterującego generatora przemiatającego do generatora m.cz. Masę generatora zasilającego można przyłączyć w dowolnym miejscu. Ja wykorzystałem do tego celu uziemiający punkt lutowniczy gniazda BNC, przez które wyprowadzono impulsy wyzwalające podstawę czasu. Impulsy te (z generatora) podano bezpośrednio na gniazdo.

//