Rozbudowa generatora m.cz. - Zakończenie

Spis treści

Zakończenie

Zakres zmian częstotliwości wynikają ze zmian napięcia doprowadzonego do pinu 8 generatora ICL8038. Oscyloskop UTD2052CEX umożliwia m.in. pomiar minimalnego i maksymalnego napięcia przebiegu piłokształtnego.

Elementy rozbudowy generatora

Aby zachować zgodność częstotliwości generatora w przypadku ręcznej zmiany częstotliwości (za pomocą potencjometru) i generatora przemiatającego niezbędne jest takie ustawienie napięć w skrajnych położeniach potencjometrów strojenia zasadniczego oraz precyzyjnego tak by odpowiadały napięciom ninimalnemu i maksymalnemu przebiegu piłokształtnego.

W tym celu na osobnej płytce zbudowałem stabilizator napięcia (na LM317 SO8). Ważne, by oba pomiary napięć sterujących (min, max) przeprowadzono tym samym przyrządem!

Elementy

Przeprowadzone pomiary potwierdziły użyteczność tej modyfikacji generatora. Poniżej przedstawiłem wygląd generatora po modyfikacji. Widoczne są też parametry i opis "regulatorów" generatora.

Nie będę ukrywał, że doświadczenia zebrane w trakcie budowy generatora "przemiatającego" oraz prosta konstrukcja zachęciły mnie do wykorzystania go do sterowania również innych urządzeń (np. generatora w.cz.).

Można też dodać prosty detektor (prostownik) sygnału, co pozwoli obserwować obwiednię sygnału wyjściowego. Ostateczny wybór należy do użytkownika. Mam nadzieję, że powyższy opis będzie użyteczny również dla innych konstruktorów.

b_150_0_16777215_00_images_warsztat_elek_sweep_gen2_01.jpgb_150_0_16777215_00_images_warsztat_elek_sweep_gen2_02.jpg

//