FeelElec FY6900 - zasilacz transformatorowy (v.1) - Co to dało?

Spis treści

Co to dało?

FY6900-60M "w pełnej szacie" - en faceIMO przy tej ilości ciepła wydzielanego (przy zastosowaniu liniowego zasilacza) umieszczenie wentylatora wewnątrz obudowy jest niezbędny.

Czy stosować regulator? To kwestia wyboru.

Wynikającego z faktu, iż po zamknięciu obudowy (nałożeniu górnej pokrywy) przy wyższych częstotliwościach i obciążeniu wyjścia 50om temperatura w jej wnętrzu dość szybko (kilkanaście minut) rośnie do poziomu, przy którym regulator "ustawia" maksymalne obroty wentylatora. Zgodnie z "zadanym" przez nas poziomem temteratury. Teraz wentylator nowy, cichy, więc nawet tego nie słychać.

Wentylator (obojętnie: podłączony na stałe lub sterowany regulatorem czy włącznikiem) dmucha ciepłym powietrzem.

Piekło to nie jest, ale myślę, że chłodzenie generatorowi nie zaszkodzi. ;) Trudno mi oceniać na ile mój generator stracił "na urodzie".

FY6900-60M "w pełnej szacie" - od rufy ;)

IMO niewiele lub wcale. Widoczne na zdjęciach otwory wentylacyjne okazały się przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę".

Nie mniejsze znaczenie miało "wyniesienie" stablilizatora "pośredniego" (8V, z radiatorem) na zewnątrz. Nie mniej istotny jest też kierunek (wymuszonego) ruchu powietrza. Wentylator "zasysa" powietrze z wnętrza generatora i wydmuchuje je na zewnątrz.

Wentylacja działa !

Umieszczenie otworów w miejscach, w których znajdują się elementy zasilacza wydzielające najwięcej ciepła (ewentualnie ich radiatory) spowodowało, że są one permanentnie schładzane (chłodniejszym) powietrzem z zewnątrz.

Po pewnym czasie wewnątrz obudowy generatora temperatura stabilizuje się. IMO wpływa to również na podniesienie "komfortu" pracy elementów generatora. Do wartości granicznych (warunków pracy) dużo brakowało, ale jest lepiej gdy jest jeszcze dalej. :D

Oczywiście te pomiary wykonałem (co widać na zdjęciach) bez obciążenia stopni wyjściowych generatora, ale... i tak jest chłodniej niż było! :)

W pokoju ("kuźni" ;) ) temperatura jest na poziomie 21-22 st. C. Nawet przy "sterowanym" trybie pracy wentylatora temperatura wewnątrz obudowy... nie przekracza 30 st. C.

Po przełączeniu na maksymalne obroty wentylatora po ok. 2-3 min. temperatura spada do 25 st. C. I utrzymuje się na tym poziomie. I to jest to o co mi chodziło !

//