(AVR) Tester elementów elektronicznych - Uruchomienie i kalibracja

Spis treści

Uruchomienie AVRtestera

Uruchomienie...Jeśli wszystkie elementy były sprawne, Atmega została poprawnie zaprogramowana to układ rusza bez problemu. Po podłączeniu zasilania z zewnętrznego zasilacza (nie w przypadku zasilania bateryjnego) zapala się dioda podświetlająca wyświetlacz i... to wszystko. :) I tak ma być. Wciśnij przycisk "Start" (dalej zwany po rostu przyciskiem). Ale niezbyt długo (<2s).

Po chwili wyświetlone zostaną odpowiednie komunikaty.

Uwaga: jeśli podłączyłeś odwrotnie diodę LED (po puszczeniu przycisku) nic się nie wyświetli. Ale jeśli wciśniesz i przytrzymasz przycisk tester przejdzie do "Menu" pozwalając wybrać kolejne opcje. Po puszczeniu przycisku wyświetlacz wygaśnie. Odwróć diodę.

Jeśli gniazdo pomiarowe (z lewej) jest puste: tester wyświetli komunikat, a po chwili automatycznie wygasi wyświetlacz. Jeśli wciśniesz przycisk na dłużej (>2s) pojawi się pozycja menu.

A jest w czym wybierać.

Kalibracja (1)

Etapy kalibracji...Zanim jednak zaczniemy wybierać opcje Menu niezbędnym jest skalibrowanie przyrządu.

Nawet gdybyśmy o tym zapomnieli tester wyświetli odpowiedni monit przypominający o jej konieczności.

By skalibrować przyrząd wystarczy:

  • zewrzeć ze sobą piny: 1, 2 i 3 gniazda pomiarowego,
  • włączyć tester, a następnie wcisnąć przycisk.
  • Po chwili pojawi się komunikat: "Tryb Auto-test?" (1). Trzeba potwierdzić opcję przyciskając przycisk (2). Tester rozpocznie test,
  • po pojawieniu się monitu: "Tryb Auto-test Rozlacz piny" (4) należy usunąc zwory. Test przejdzie do kolejnych etapów (5, 6), wyświetlając stosowne komunikaty,Spóźniłeś się...
  • Po zakończeniu kalibracji (7) tester wykona restart (8) i w przypadku braku elementów w gnieździe pomiarowym, wyświetli odpowiedni komunikat (9) i przejdzie w stan uśpienia.

Jeśli jednak przy potwierdzaniu trybu "Auto-testu" spóźnisz się (albo palec "się omsknie") zamiast oczekiwanej kalibracji zostanie przeprowadzony pomiar, którego wynik pojawi się na wyświetlaczu.

Kalibracja (2)

Kalibracja wywołana z Menu...Tryb "Auto-testu" można również wywołać poprzez wybór odpowiedniej pozycji "Menu".

Warto zwrócić uwagę, że ilość komunikatów jakie pojawiają się na ekranie jest zdecydowanie większa.

Wyjaśnienie ich znaczenia (w tym wartości) znajduje się w dokumentacji Karla H. Kübbelera.

//