(AVR) Tester elementów elektronicznych - Menu

Spis treści

Menu

Pozycje menu

By wywołać "Menu" należy nacisnąć przycisk na ok. 2s.

Ponieważ w prezentowanym testerze nie wykorzystuje się wszystkich opcji, niektóre z nich opisano głównie na podstawie opisu zawartego w dokumentacji Karla H. Kübbelera.

Mrugnie dioda LED i na wyświetlaczu pojawi się napis "Menu". Po chwili wyświetlona zostanie pierwsza (domyślna) z jego pozycji, tj. "Tranzystor".

Menu obejmuje następujące pozycje (przejście pomiędzy nimi następuje po krótkim wciśnięciu przycisku):

 • Tranzystor - Pomiar następuje po podłączeniu 3ch wyprowadzeń tranzystora do styków: TP1, TP2 i TP3 gniazda pomiarowego. Kolejność nie jest istotna.Pomiar tranzystorów...
     Tester automatycznie rozpozna ich rodzaj. Po naciśnięciu przycisku tester w 1szym wierszu pokazany zostanie typ tranzystora (dla bipolarnych: NPN lub PNP) oraz kolejność wyprowadzeń (np. 123=CBE).
     Dokładny opis wyświetlanych parametrów znajduje się w dokumentacji testera.
     Wyświetlenie znaku "+" na końcu wiersza oznacza, że nie wszystki dane zostały wyświetlone. Aby je wyświetlić należy na krótko (<2s) wcisnąć przycisk.
 • Czestotliwosc - pomiar częstotliwości możliwy jest dla wersji 1.10 wsadu. Obywa się poprzez zliczanie opadających zboczy sygnału podanego na pin PD4. W prezentowanej płytce nie ma dodano elementów pozwalających na bezpośrenie przeprowadzenie tego pomiaru. Więcej informacji można znależć w dokumentacji testera (s.  117),
 • f-Generator - Funkcję generatora uruchamia się poprzez długie (>2s) wciśnięcie przycisku. Układ generuje sygnał prostokątny.
     Prostokątny kształt sygnału dotyczy częstotliwości do ok. 100kHz, powyżej następuje widoczne zniekształcenie zmierzające (f>1MHz) do piły. Sygnał wyprowadzony jest (poprzez rezystor 680R) na styp TP2 gniazda pomiarowego. Masę układu można przyłączyć do masy gniazda pomiarowego napięciowego (diod Zenera).
     Domyślną wartością jest f=1MHz. Generator oferuje zestaw predefiniowanych częstotliwości w zakresie 1Hz do 2MHz, wybieranych poprzez krótkie wciśnięcie przycisku.
 • 10-bit PWM - Analogicznie ja w przypadku generatora sygnał wyprowadzony jest (poprzez rezystor 680R) na środkowy styk (TP2) gniazda pomiarowego. Port TP1 (poprzez rezystor (680R) pozostaje w stanie niskim (połączony z masą).
     Częstotliwość wyjściowa generatora jest wynikiem dzielenia częstotliwości zegaza uP przez 1024. Dla kwarcu 8MHz daje to częstotliwość 7812.5Hz. Zmianę wypełnienia (dodatniej połówki sygnału) uzyskuje się poprzez naciśnięcie przycisku (krótkie przyciśnięcie: do 99%, ze skokiem co 1%, dłuższe przycinięcie: skok co 10%).
     Po ustawieniu szerokości impulsu na 0% tester generuje bardzo wąski dodatni impuls.
 • C+ESR@TP1:3 - wybiera "szczególny" tryb pomiaru pojemności (podłączonych do pól pomiarowych TP: 1 i 3) połączony z pomiarem ESR (Equivalent Series Resistance).
     Kondensatory (o pojemności od 2μF do 50 mF) winny być mierzone właśnie w tym trybie.
     Pomiar odbywa się przy użyciu niewielkiego napięcia (ok. 300 mV) toteż w iększości przypadków kondensatory mogą być mierzone "w układzie" (bez demontażu).
     Pomiar wykonywany jest wielokrotnie (250) jednak może zostać w każdej chwili zakończony długim (>2s) wciśnięciem przycisku. Spowoduje to powrót do wyboru opcji "Menu".
 • Enkoder obrotowy - opcja pozwala na ustawienie enkodera, który wykorzystywany jest do wyboru (i zatwierdzania) opcji menu. Przygotowana przeze mnie płytka nie przewiduje wykorzystania enkodera, jednakże w opinii Karla H. Kübbelera dodanie tego nawet do istniejącego testera nie sprawi dużego kłopotu,
 • Auto-test - wywołanie trybu autokonfiguracji (kalibracji) opisanej w pkt. "Kalibracja (2)",

Pomiar napięcia (także diod Zenera)...

 • Napiecie - dodatkowa opcja dostępna z wykorzystaniem pinów ADC3 ATmega328P do pomiaru. Na wejściu znajduje się dzielnik napięcia 10:1 toteż ze względu na parametry ADC3 maksymalne(!) napięcie zewnętrzne doprowadzone do gniazda pomiarowego (diod Zenera) nie może przekroczyć 50V! 
     Na płytce znajduje się przetwornica napięcia 5V/50V umożliwiająca (po wciśnięciu przycisku) pomiar napięcia diod Zenera.
     Standardowo czas pomiaru napięcia ograniczony jest do 4 minut. Można go przerwać po długim (>4s) naciśnięciu przycisku.

Prezentacja danych testera...

 • Pokaz dane - prezentuje oprócz numeru wersji oprogramowania (firmware) testera wybrane dane po kalibracji. Wyświetlane są one w 3 "odsłonach", każda po 15s. Przejście do kolejnej strony następuje po upływie czasu lub (krótkim) wciśnięciu przycisku.
     Są to rezystacja wejścia (R0) sttków pomiarowych gniazda pomiarowego w relacji: 1:3, 2:3 oraz 1:2. Ponadto rezystancję portu w odniesieniu do potencjału 5V (Ri_Hi) oraz 0V (Ri_Lo).
     Analogicznie pokazane są wartości pojemności (C0) w odniesieniu do poszczególnych pól pomiarowych.
     Ponadto wyświetlane są wartości korekcji dla pomiarów: pojemności (REF_C) oraz rezystacji (REF_R).
 • Wylacz - wybranie tej funkcji (wciśnięcie przycisku na >2s) wyłącza tester.
//