(AVR) Tester elementów elektronicznych - Pomiary

Spis treści

Pomiary

Pomiar tranzystorów...Tester przewidziany jest do pomiaru wielu rodzaju pozdzespołów elektronicznych.

Opisanie zasad pomiaru oraz okolicznośći mogących mieć wpływ na wyświetlane wartości przekracza ramy niniejszego opracowania. Ze wszech miar sugeruję sięgnąć do dokumentacji Karla H. Kübbelera. To obszerne opracowanie zawiera nie tylko szczegółowe informacje o samym testerze, ale również omawia wykorzystane metodyki pomiarów.

Wspomniana dokumentacja dokumentacja K. H. Kübbelera zawiera również opisy sytuacji, gdy tester może błędnie zidentyfikować badany element.

Tym co mnie zachęciło do budowy testera były przede wszystkim pomiary tranzystorów. Już pobieżny rzut oka na zdjęcia z lewej wskazują na dużą przydatność informacji wyświetlanych na ekranie. Jak widać dotyczą one nie tylko samego tranzystora, ale również warunków pomiaru. Informacja dotycząca kolejności poszczególnych wyprowadzeń jest po prostu nieoceniana.Pomiary tranzystorów

Podobnie badanie (zakres: 1pF-100mF) kondensatorów (w tym również elektrolitycznych) dostarcza szeregu użytecznych informacji. Autorzy testera rekomendują pomiar kondensatorów poprzez ich przyłączenie do styków TP1 i TP3 gniazda pomiarowego. Oczywiście z wykorzystaniem odpowiedniej opcji Menu. 

Pomiar cewek...Nie mniej czytelne są wyniki pomiarów cewek i dławików. Nie mówimy tu o pomiarze jedynie indukcyjności. Najmniejsza mierzona wartość to 10uH. Rezystacja uzwojenia w niektórych przypadkach jest równie istotna.

Metodyka pomiaru została szczegółowo opisana przez K. H. Kübbelera.

Pomiar napięcia (w tym diod Zenera)...Opis zawiera informacje dotyczące nie tylko metodyki, ale wskazuje na przyczyny różnic wyników pomiarów.

I na koniec warto jeszcze wspomnieć o pomiarze napięcia przebicia (dalej będę je nazywał napięciem stabilizacji) diod Zenera. Jak wcześnie wspomniałem napięciowe gniazdo pomiarowe (z prawej strony przycisku) pozwala zmierzyć dodatnie napięcie (nie przekraczajace!!!) 50V. W tym celu w Menu należy wybrać opcję "Napiecie".

Z tego gniazda (poprzez dzielnik) jest ono podawane na wejście uP. Po wciśnięciu przycisku przetwornica testera podaje na gniazdo napięcie (50V) poprzez rezystor 10k. Jeśli w gnieździe umieściliśmy np. diodę Zenera wówczas po przyciśnięciu przycisku (i aktywnej opcji "Napięcie") na wyświetlaczu zostanie pokazana wartość napięcia stabilizacji.

Zakończenie

Już po krótkim okresie użytkowania testera przekonałem się o jego przydatności i uniwersalności. Jego konfrontacja z innymi przyrządami nie wypadła źle. Trudno nie dostrzec, że zdarzają się pomiary "z odchyleniem". Ale to mnie nie zaskakuje, ani dziwi. A konstrukcję oceniam (podobnie jak wielu przede mną) bardzo pozytywnie.

Mimo upływu kilku lat od jego powstania IMO należą się wielkie słowa uznania i podziękowania Markusowi Frejek oraz  Karlowi Heinzowi Kübbeler nie tylko za opracowanie testera. Ale również za jego udostępnienie (wraz z dokumentacją)

To właśnie ta konstrukcja spowodowała, że odczułem potrzebę zbliżenia się do "świata" AVR. Powoli apetyt rośnie. :)

Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//