NanoVNA - wgranie nowego firmware'u (pod Windą) - Aktualizacja firmware

Spis treści

Aktualizacja firmware

Program DfuSe Demo (3.0.6)Zaczynamy. Na Pulpicie mamy zapisany plik nowego firmware: NanoVNA-H_20210130.dfu. Uruchamiamy program DfuSe Demo (3.0.6).  Jeśli okno dostępnych urządzeń DFU jest puste to oznacza, że:

  • albo NanoVNA nie zostało podłączone do odpowiedniego portu USB i/lub nie zostało włączone lub
  • instalacja sterowników nie powiodła się.

DfuSe - wybór pliku firmware

Na rysunku z lewej (zielona ramka) widać jednak, że program prawidłowo rozpoznał urządzenie DFU. W celu wgrania nowego firmware należy:

DfuSe - po wczytaniu pliku firmware

  • W dolnej części okna programu wciśnij przycisk "Choose". Pozwoli Ci to - otwarcie odpowiedniego okienka - na wybór pliku firmware, który zostanie wczytany.
 • po zatwierdzeniu wyboru (przycisk "Otwórz" po wybraniu pliku) okno zostanie zamknięte. Fakt poprawnego wczytania pliku zostanie potwierdzony odpowiednim komunikatem (w kolorze zielonym).
  Jeśli z jakiś powodów plik nie zostanie wczytany (uszkodzony lub nieprawidłowy format) pojawi się komunikat w kolorze czerwonym,

DfuSe - potwierdzenie procedury wyboru pliku i aktualizacji

 • wybierz przycisk "Upgrade" inicjujący proces wgrania firmware. Program wyświetli monit o ponowne potwierdzenie, że wybrano właściwy plik,

DfuSe - postęp procesu wczytywania firmware

 • po wciśnięciu przycisku "Tak" rozpocznie się dwuetapowy proces aktualizacji. Pierwszy etap do "czyszczenie". Drugi to wczytywanie pliku firmware. Przebieg procesów jest symolicznie prezentowany na pasku postępu,
 • o zakończeniu (sukcesem!) procesu wczytywania nowego firmware poinformuje odpowiedni komunikat w oknie programu DfuSe Demo.

DfuSe - potwierdzenie prawidłowego zakończenia procedury aktualizacji

By to sprawdzić: wyłącz NanoVNA, (zdejmij zworkę trybu DFU, jeśli tryb DFU uzyskiwano poprzez założenie zwory).

Wciśnięcie "Leave DFU Mode" również wyprowadzi NanoVNA z trybu DFU. Pod warunkiem, że tryb uaktywniono z menu urządzenia. Aplikacja zworki nie zdejmie! :D

Włącz ponownie NanoVNA, odszukaj w menu pozycję ">>Config >>Version".

NanoVNA: przed i po aktualizacjiObrazek z lewej ukazuje przykładowe zmiany. Najbardziej widoczne jest... powiększenie czcionek. Ale oprócz poprawienia drobnych błędów nie jest to jedyna korzyść wynikająca z aktualizacji.. :)

NanoVNA funkcja ładowania firmware w aplikacjiNie zapomnij na nowo skalibrować urządzenie. Często wymagana jest również kalibracja ekranu dotykowego.

Na marginesie: warto wiedzieć, że niektóre aplikacje "uzupełniące" funkcjonalności NanoVNA również posiadają funkcję wczytywania firmware. Po prawej przykład NanoVNA-App.

NanoVNA w trybie znakowym (PuTTY)

Warto wiedzieć, że NanoVNA może być również obsługiwany w trybie znakowym. Wiele aplikacji wykorzystuje tę sytuację. Najprościej można się o tym przekonać, wywołując sesję NanoVNA w trybie terminala.NanoVNA w sesji terminalowej

NanoVNA z Putty - możliwości kopiowania danych do schowkaJa wykorzystuję do tego celu popularny pakiet Putty. Znając port przypisany do NanoVNA w prosty sposób nawiązujemy połączenie.

W wielu publikacjach spotkałem ustawienie transmisji na 9600b/s. Sprawdziłem - u mnie na 115200b/s też działa bez żadnych zakłóceń.

Takie wykorzystanie sesji daje wiele korzyści. Klikając prawym przyciskiem myszy na górnym pasku terminala możemy skorzystać z szeregu udogodnień. Ale o tym za chwilę. Prawdziwym powodem dla którego zwracam uwagę na pracę z NanoVNA w trybie terminalowym jest jedna z komend tego trybu.NanoVNA - czyszczenie rejestrów

Otóż w wielu publikacjach internetowych można spotkać się z sugestią, by po zmianie firmware w oknie terminala wywołać komende: clearconfig. Warto tu wskazać, że parametr "1234" nie jest numerem komórki rejestru (tych jest 5), ale (sekretnym ;) ) hasłem umożliwiającym wyczyszczenie rejestrów. A skoro wyczyszczenie, to trzeba je ponownie zapisać.

Dlatego konieczna jest ponowna kalibracja: ekranu dotykowego oraz SOLT.

Czasami niektórzy po aktualizacji narzekają, że: "ekran przestał działać". W 100% przypadków, z którymi zetknąłem się po ponownej kalibracji wszystko wracało "do normy".

Nie potrafię ocenić na ile obecnie dostępne wersje firmware NanoVNA czyszczą "stare wpisy" w komórkach pamięci. Nie analizowałem ich kodów źródłowych.

Faktem jest, że co jakiś czas publikowane są "wsady czyszczące". Na wszelki wypadek stosuję jednak tę prostą metodę. Bo IMO zajmuje najmniej czasu.

NanoVNA - komendy trybu tekstowegoWarto jednocześnie podkreślić, że lista komend NanoVNA dostępnych w trybie znakowym jest dość rozbudowana. Tych wszystkich, którzy chcieliby ją poznać (i zrozumieć) odsyłam do dokumentu znajdującym się pod tym linkiem.

Prezentowane wersje firmware stanowią jedynie przykład i proszę nie wyciągać wniosków "którą na którą" warto wymienić.

Na zakończenie: nic mnie nie łączy z żadnym z dostawców NanoNVA.

Skok do wykazu artykułów poświęconych NanoVNA, ewentualnie do Warsztatu krótkofalowca

//