Narzędzie "Pobierz kolor"

Pod ikonką wkraplacza (i skrótem klawiszowym - literą - "O") w "Przyborniku" kryje się narzędzie "Pobierz kolor", nazywane też "pipetką". Służy ono do pobierania koloru (dla koloru pierwszo-, z Ctrl drugoplanowego) z pikseli aktywnej warstwy ekranu głównego (tj. obrazu) GIMPa.

Wydawałoby się, że niewiele tu można jeszcze dorzucić. Jednak wystarczy otworzyć okno "Opcję narzędzia". Okazuje się wtedy, że można tu ustawić:Opcje narzędzia "Pobierz kolor"

  • sposób pobierania koloru:
    • z piksela jednej warstwy,
    • wielu pikseli jednej warstwy
    • z kilku warstw z uwzględnienie działania masek oraz trybów mieszania barw,
  • wyświetlania informacji o pobranym kolorze.

W dolnej części okna "Opcji narzędzia" widoczne są 4 ikony służące do "obsługi" parametrów narzędzia. I tak służą: zapisowi, przywróceniu poprzedniej wartości, skasowaniu oraz przywróceniu wartości domyślnych.

Próbkowanie średniej koloruPierwszą z dostępnych opcji jest (domyślnie wyłączona) opcja "Próbkuje średnią kolorów". Po jej włączeniu suwak o nazwie "Promień" jest dostępny i możemy ustawić z jakiej ilości pikseli (wskazanej poprzez wielkość promienia) będzie obliczana średnia wartość koloru.

Na obrazku z lewj widocznym jest, że pobranie koloru z tego samego piksela po włączeniu opcji "uśredniania" koloru dało inny wynik.

Drugą z dostępnych opcji jest "Próbkowanie wszystkich warstw". Standardowo jest ona wyłączona. Istotnie wpływa na działanie narzędzia.

Próbkowanie wszystkich warstw

O ile pipetka znajduje się ponad warstwą, z której chcemy pobrać barwę to nie dzieje się nic ciekawego. Inaczej wygląda sytuacja gdy "pomiędzy" pipetką a aktywną warstwą znajduje się co najmniej 1 warstwa (nazwijmy ją maską), której piksel w danym miejscu nie ma pełnej przezroczystości.

Przy nieaktywnej opcji "Próbkowanie wszystkich warstw" niezależnie od tego co w rzeczywistości jest widoczne na ekranie pipetka pobierze barwę "klikniętego" piksela aktywnej (wyróżnionej) wartswy.

Po zaznaczeniu opcji "Próbkowanie..." po "kliknięciu" piksela na ekranie pipetka pobierze barwę wynikającą ze zmieszania barw wszystkich widocznych warstw. Wliczając w to efekt działania masek i trybów mieszania!

O możiwości określania czy pobieramy kolor pierwszo- czy drugoplanowy wspomniałem powyżej. Tu warto zwrócić uwagę, że istnieją też dwie dodatkowe możliwości:

  • "Tylko wybór" - jeśli ta opcja jest aktywna, wówczas kolory: pierwszo- i drugoplanowy nie ulega zmianie. Jesli przy kliknięciu wciśniemy "Shift" lub włączona jest opcja "Okno informacyjne" to na ekranie zostanie wyświetlona informacja o kolorze "klikniętego" piksela.
  • "Dodanie do palety" - nazwa opcji chyba wyjaśnia wszystko.

Okno informacyjneAktywna opcja "Okno informacyjne" powoduje, że po kliknięciu pojawia się pełna informacja o kolorze klikniętego piksela. Warotści poszczególnych komponentów koloru mogą zostać zaprezentowane w trybie: piksel, RGB, HSV i CMYK.

Zwróć uwagę, że w nagłówku tablicy znajduje się informacja o: warstwie, z której pobrano kolor, nazwa obrabianego pliku oraz miniaturka obrazu.

Warto zauważyć, że w oknie dialogowym "Kolor" również znajduje się "pipetka" (z monitorkiem w tle). Jednak jej działanie (choć również dotyczy pobierania koloru) dotyczy całej powierzchni aktywnego ekranu. Bez możliwości wpływania na wartość pobieranego koloru.

//