SL6 - Prostokąty

Spis treści


Prostokąty

Prostokąty  (w postaci konturu lub obszaru wypełnionego) są często wykorzystywane w projektowaniu nie tylko płytek, ale i elementów bibliotecznych (makr). 

Po wybraniu jednej z dwóch ikon (lista) w podręcznym zestawie figur geometrycznych na lewym pasku bocznym przechodzimy do trybu edycji.

Podobnie jak ścieżki czy okręgi funkcja rysowania prostokątów może (i jest nader często!) wykorzystana do kreślenia w warstwach opisowych (S1, S2) czy konturu (O). Żaden projekt bardziej skomplikowanych elementów w warstwie opisowej nie obędzie się bez jednego lub kilku prostokątów. Myślę, że również dlatego warto przyjrzeć się im bliżej.

//