SL6 - Etykiety tekstowe

Spis treści


Tekst czyli etykiety tekstowe

Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji edytorskich jest kreślenie liter, napisów. Mówiąc krótko: pisanie. Kliknij na lewym pasku bocznym SL6 ikonę widoczną po prawej.

Ta funkcja nie jest szczególnie wyrafinowana, ale bardzo użyteczna. Nie zawiera może "bajerów", ale chyba... wszystko co potrzeba.

Pisać można we wszystkich warstwach. Trzeba tylko pamiętać, by ich kolor odróżniał się od koloru tła. W warstwie opisowej kolorem domyślnym jest kolor biały. Zdarzało mi się w profilu "Kolorów" ustawić kolor tła (Background) na biały i ... No właśnie.

Podobnie jak funkcje kreślenia: ścieżek, okręgów, prostokątów czy obszarów wypełnionych pisać można w warstwach: metalizacji (C1, C2), opisowych (S1, S2) czy konturu (O).

 


LiteryLitery

Przyglądając się literom na obrazku z lewej (kliknij go by powiększyć) od razu widać, że litery kreślone są przy pomocy ścieżek. Ale nie ma możliwości korygowania ich kształtu.

Dla liter w Panelu właściwości można określić:

 1. wysokość (w milimetrach, niezależnie od tego jakie jednostki rastru ustawiono milimetry, milsy),
 2. szerokość (width - wąsko, normalnie i szeroko ) oraz
 3. styl (cienko, normalnie i grubo).

Jak wpływają poszczególne ustawienia przedstawię za chwilę.

Zacznijmy od podstawowego pytania: czy wszystkie znaki wprowadzane z klawiatury są wyświetlane w oknie roboczym zgodnie z tym co "wcisneliśmy na klawiaturze"?Wyświetlanie znaków

Nie wszystkie. Choć wiele z nich. Trzeba wiedzieć, że na ekranie w miejsce:

 • polskich liter diakrytycznych,
 • znaków: ^, [, ], {, }, |, ; (średnik), ' (apostrof)

pojawią się jedynie kropki.

Kropka pojawi się również jeśli w polu tekstu nie wpiszemy nic!

I będzie to jedyna oznaka, że w tym miejscu znajduje się pusta etykieta tekstowa. Warto więc zwracać uwagę na "samotne" kropki. Zaznaczam, że "samotne", bo jak się jeszcze okaże, "kropka" w SL6 ma istotne znaczenie.

Nie jest tu istotne czy to dobrze czy źle (ocenę pozostawiam użytkownikom), ale trzeba wiedzieć o tej właściwości SL6.

Oczywiście najczęściej w miejsce polskich liter będziemy używać ich łacińskich odpowiedników.

Jednak w przypadku popełnienia błędu (wstawienia naszych "ogonków") zadziała kerning (dla kropki), który w istotny sposób zmieni długość napisu. Oczywiście czytelność tekstu też będzie zaburzona.


Style i grubości...Style, obroty, odbicia...

Wspomniałem już, że możemy zmieniać wygląd wpisanego tekstu określając jego styl i szerokość (grubość linii). Ten ostatni parametr jest ustawiany "automatycznie" przez program.

Otwórz okno Panelu właściwości i kliknij (stwórz) dowolny napis. Zmieniając jego wysokość (Text height) zauważysz, że znajdująca się w ramce wartość grubość tekstu (text-thickness) będzie się zmieniała "automatycznie".

Zmieni się również, gdy zaznaczysz znacznik określający szerokość tekstu (width).Orientacja czyli obrót...

Kolejnym parametrem określającym tekst jest jest nachylenie osi tekstu do poziomej osi ekranu roboczego. W programie ten parametr określono jako "Orientację" (Orientation). Ja nazywam to obrotem.

Ikona obrotu...Obrót tekstu możemy zrealizować poprzez:

 • zaznaczenie odpowiedniego znacznika w oknie edycji tekstu,
 • zaznaczenie odpowiedniego znacznika w "Panelu właściwości" tekstu,
 • kliknięcie ikony obrotu (obrazek z lewej, widoczne możliwe do wyboru, predefiniowane wartości kąta obrotu) na górnym pasku narzędzi.

W oknie edycji tekstu lub "Panelu właściwości" tekstu można wybrać jedną z 4ch predefiniowanych wartości: 0, 90, 180, 270 (wartości wyrażone w stopniach) lub wpisać dowolny kąt, którego wartość musi zawierać się między 0st. a 359st.

Jaki kąt?Zauważyłem drobną niespójność programu między możliwością edycji "Orientacji":

 • w oknie edycji tekstu (otwierającym się po kliknięciu okna roboczego z aktywną funkcją "Etykiety tekstowe lub po dwukrotnym kliknięciu tekstu w oknie roboczym) a
 • polu wartości "Orientacji" "Panelu właściwości" tekstu.

W pierwszym przypadku (twórcy programu) "zablokowali" możliwość bezpośredniej edycji wartości pola. Manipulując strzałkami zwiększania/ zmniejszania wartości kąta możemy poruszać się w zakresie: 0 - 359.
Stosując drobny trik można tam jednak wpisać wartości większe od 359. Choć nie skutkuje to niczym. Na ekranie nic się nie dzieje. Nie zmienia się też wartość pola wartości kąta "Orientacji" w "Panelu właściwości tekstu. Czeka na akceptację klawiszem "OK",

W drugim przypadku (w "Panelu właściwości" tekstu) możemy bezpośrednio edytować pole kąta "Orientacji" (wartości >359st.). Zmiany widać na ekranie. Orientacja jest właściwa dla kąta wynikającego z odjęcia pełnych (360st) obrotów tekstu od wartości ustawionej. Ale po odświeżeniu ekranu roboczego wartość w polu zmienia się samoistnie na: 359st, a tekst przyjmuje orientację właściwą dla tego kąta.


Odbicia zwierciadlaneOdbicia zwierciadlane

Kolejną operację jaką możemy wykonać dla obiektu tekstowego jest wykonanie jego odbicia lustrzanego (odpowiednio):

 • poziomego,
 • pionowego.

Wykonanie odbicia lustrzanego możemy zrealizować poprzez:

 • zaznaczenie odpowiedniego znacznika w oknie edycji tekstu,
 • zaznaczenie odpowiedniego znacznika w "Panelu właściwości" tekstu,
 • kliknięcie odpowiedniej ikony na górnym pasku narzędzi.

Warto pamiętać, że teksty wpisywane (a nie tylko umieszczane) w warstwach: C2 i S2 są przez SL6 automatycznie odwracane.

Wynika to z faktu, że edytując je (patrząc "przez" płytkę) widzimy je "odwrócone" w poziomie.


Przeniesienie tekstu do...Przeniesienie do warstwy...

Jeśli zaznaczymy tekst, a następnie klikniemy prawym przyciskiem myszy (PPM) to pojawi nam się submeniu zawierające m.in. funkcje przenoszenia tekstu pomiędzy warstwami:

 • zmień stronę płytki (Change board side) - przenosi tekst (nie zmieniając jego kierunku, bez odwracania) na drugą stronę płytki z zachowaniem typu warstwy. Czyli:
  • z warstwy C1 przenosi do C2 (i odwrotnie),
  • z warstwy S1 przenosi do S2 (i odwrotnie),Przeniesienie do warstwy...

   Co ciekawe funkcja ta jest aktywna również dla warstwy opisowej ("O") jednak wykonanie tej operacji dla tej warstwy... nie zmienia niczego,

 • ustaw (tekst) na warstwie... (Set to layer...) - ta funkcja przeniesie tekst do warstwy wskazanej. Również nie zmieniając jego kierunku, czyli bez odwracania.

Obrazek z prawej ilustruje zachowanie się tektów napisanych w jednej z warstw, a następnie przeniesionych (Set to layer...) do innej (zachowano odpowiednie kolory, charakterystyczne dla poszczególnych warstw).


 

Negatyw..."Negatyw"

Standardowo teksty w warstwach metalizacji (C1 i C2) tworzone są w ten sposób, że litery są metalizowane, a wokół nich zostanie wytrawiona obwódka izolująca napis od reszty metalizacji.

Szerokość odstępu zależna jest od ustawienia parametru "Odstęp" (Distance). Zmieniając ten parametr możemy zmieniać szerokość odstępu.

Ustawienie go na "0" (zero) nie ma sensu, gdyż odstęp będzie tak mały (zależny od urządzenia na którym będzie prezentowanym: monitor, drukarka, itd.), że litery raczej nie pojawią się na płytce.

Ciekawą natomiast możliwością jest wykonanie "negatywu" napisu. Efekt ten uzyskamy zaznaczając znacznik tekstu "wyciętego" (Cutout-area").

Uwaga:
znacznik ten jest dostępny tylko w "Panelu właściwości" tekstu. Nie ma go w oknie edycji tekstu.

Zła koincydencja...Niestety jest tu pewna niedogodność: wszystkie funkcje "dodające" metalizację (np. okręgi, obszary czy prostokąty (wypełnione) przysłonią treść tekstu, co zaprezentowałem na obrazku obok.

Co więcej: dotyczy to również tekstu "napisanego" standardowo, czyli z obwódką.

Thermo-pady "w obszarach" już robię. Dla tekstów - na razie - szukam metody.

 


Autonumeracja...Autonumeracja

Tworząc układy częstokroć zachodzi potrzeba stosowania indywidualnego identyfikatora elementów (np. rezystorów, kondensatorów, itd.) na płytce. SL6 nie jest sprzężony z edytorem schematu, na którym zazwyczaj dokonuje się numeracji elementów.

Ale SL6 został wyposażony w możliwość "dołączenia" do edytowanego tekstu kolejnych, rosnących (autoinkrementacja) liczb. Pozwala to na proste i szybkie numerowanie opisywanych elementów (komponentów).

Po wybraniu na lewym pasku programu ikony funkcji tekstowych, w oknie edycji tekstu po:

 • wprowadzeniu tekstu zasadniczego (w polu "Text") np. R,
 • zaznaczeniu znacznika: "Add number" w ramce "Automatic",
 • wskazaniu od jakiej wartości ma "wystartować" licznik (domyślnie: 1),
 • i zatwierdzeniu tego kliknięciem klawisza "OK"

każdemu kliknięciu w oknie roboczym będzie towarzyszyło pojawienie się napisu "Rx", gdzie "x" to kolejna liczba.

Z doświadczenia wiem, że ta "wyliczanka" jest bardzo użyteczna.

Kłopotliwe jednak bywa to, że po każdym uruchomieniu licznik ustawia się na wartość domyślną. Nawet jeśli tekst podstawowy nie uległ zmianie. Możliwe więc jest przypadkowe wygenerowanie elementów o tych samych identyfikatorach.

IMO nie należy przesadzać (narzekać) i wystarczy świadomość, że coś takiego może się zdarzyć.

Jak widać napisy w Sprint-Layout 6.0 nie są funkcją trywialną, a znajomość tej funkcjonalności bywa przydatna. :)

Po tej lekturze zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//