SL6 - Etykiety tekstowe - Style, obroty,...

Spis treści

Style i grubości...Style, obroty, odbicia...

Wspomniałem już, że możemy zmieniać wygląd wpisanego tekstu określając jego styl i szerokość (grubość linii). Ten ostatni parametr jest ustawiany "automatycznie" przez program.

Otwórz okno Panelu właściwości i kliknij (stwórz) dowolny napis. Zmieniając jego wysokość (Text height) zauważysz, że znajdująca się w ramce wartość grubość tekstu (text-thickness) będzie się zmieniała "automatycznie".

Zmieni się również, gdy zaznaczysz znacznik określający szerokość tekstu (width).Orientacja czyli obrót...

Kolejnym parametrem określającym tekst jest jest nachylenie osi tekstu do poziomej osi ekranu roboczego. W programie ten parametr określono jako "Orientację" (Orientation). Ja nazywam to obrotem.

Ikona obrotu...Obrót tekstu możemy zrealizować poprzez:

  • zaznaczenie odpowiedniego znacznika w oknie edycji tekstu,
  • zaznaczenie odpowiedniego znacznika w "Panelu właściwości" tekstu,
  • kliknięcie ikony obrotu (obrazek z lewej, widoczne możliwe do wyboru, predefiniowane wartości kąta obrotu) na górnym pasku narzędzi.

W oknie edycji tekstu lub "Panelu właściwości" tekstu można wybrać jedną z 4ch predefiniowanych wartości: 0, 90, 180, 270 (wartości wyrażone w stopniach) lub wpisać dowolny kąt, którego wartość musi zawierać się między 0st. a 359st.

Jaki kąt?Zauważyłem drobną niespójność programu między możliwością edycji "Orientacji":

  • w oknie edycji tekstu (otwierającym się po kliknięciu okna roboczego z aktywną funkcją "Etykiety tekstowe lub po dwukrotnym kliknięciu tekstu w oknie roboczym) a
  • polu wartości "Orientacji" "Panelu właściwości" tekstu.

W pierwszym przypadku (twórcy programu) "zablokowali" możliwość bezpośredniej edycji wartości pola. Manipulując strzałkami zwiększania/ zmniejszania wartości kąta możemy poruszać się w zakresie: 0 - 359.
Stosując drobny trik można tam jednak wpisać wartości większe od 359. Choć nie skutkuje to niczym. Na ekranie nic się nie dzieje. Nie zmienia się też wartość pola wartości kąta "Orientacji" w "Panelu właściwości tekstu. Czeka na akceptację klawiszem "OK",

W drugim przypadku (w "Panelu właściwości" tekstu) możemy bezpośrednio edytować pole kąta "Orientacji" (wartości >359st.). Zmiany widać na ekranie. Orientacja jest właściwa dla kąta wynikającego z odjęcia pełnych (360st) obrotów tekstu od wartości ustawionej. Ale po odświeżeniu ekranu roboczego wartość w polu zmienia się samoistnie na: 359st, a tekst przyjmuje orientację właściwą dla tego kąta.

//