SL6 - Etykiety tekstowe - Przeniesienie do warstwy...

Spis treści

Przeniesienie tekstu do...Przeniesienie do warstwy...

Jeśli zaznaczymy tekst, a następnie klikniemy prawym przyciskiem myszy (PPM) to pojawi nam się submeniu zawierające m.in. funkcje przenoszenia tekstu pomiędzy warstwami:

  • zmień stronę płytki (Change board side) - przenosi tekst (nie zmieniając jego kierunku, bez odwracania) na drugą stronę płytki z zachowaniem typu warstwy. Czyli:
    • z warstwy C1 przenosi do C2 (i odwrotnie),
    • z warstwy S1 przenosi do S2 (i odwrotnie),Przeniesienie do warstwy...

      Co ciekawe funkcja ta jest aktywna również dla warstwy opisowej ("O") jednak wykonanie tej operacji dla tej warstwy... nie zmienia niczego,

  • ustaw (tekst) na warstwie... (Set to layer...) - ta funkcja przeniesie tekst do warstwy wskazanej. Również nie zmieniając jego kierunku, czyli bez odwracania.

Obrazek z prawej ilustruje zachowanie się tektów napisanych w jednej z warstw, a następnie przeniesionych (Set to layer...) do innej (zachowano odpowiednie kolory, charakterystyczne dla poszczególnych warstw).

//