SL6 - Etykiety tekstowe - Autonumeracja

Spis treści

Autonumeracja...Autonumeracja

Tworząc układy częstokroć zachodzi potrzeba stosowania indywidualnego identyfikatora elementów (np. rezystorów, kondensatorów, itd.) na płytce. SL6 nie jest sprzężony z edytorem schematu, na którym zazwyczaj dokonuje się numeracji elementów.

Ale SL6 został wyposażony w możliwość "dołączenia" do edytowanego tekstu kolejnych, rosnących (autoinkrementacja) liczb. Pozwala to na proste i szybkie numerowanie opisywanych elementów (komponentów).

Po wybraniu na lewym pasku programu ikony funkcji tekstowych, w oknie edycji tekstu po:

  • wprowadzeniu tekstu zasadniczego (w polu "Text") np. R,
  • zaznaczeniu znacznika: "Add number" w ramce "Automatic",
  • wskazaniu od jakiej wartości ma "wystartować" licznik (domyślnie: 1),
  • i zatwierdzeniu tego kliknięciem klawisza "OK"

każdemu kliknięciu w oknie roboczym będzie towarzyszyło pojawienie się napisu "Rx", gdzie "x" to kolejna liczba.

Z doświadczenia wiem, że ta "wyliczanka" jest bardzo użyteczna.

Kłopotliwe jednak bywa to, że po każdym uruchomieniu licznik ustawia się na wartość domyślną. Nawet jeśli tekst podstawowy nie uległ zmianie. Możliwe więc jest przypadkowe wygenerowanie elementów o tych samych identyfikatorach.

IMO nie należy przesadzać (narzekać) i wystarczy świadomość, że coś takiego może się zdarzyć.

Jak widać napisy w Sprint-Layout 6.0 nie są funkcją trywialną, a znajomość tej funkcjonalności bywa przydatna. :)

Po tej lekturze zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//