SL6 - Od bitmapy do makra... - Wczytanie bitmapy do SL6

Spis treści

Podstawa PP9A2-2R (1:1)Wczytanie bitmapy do SL6

Mając przygotowany obraz (footprint) w skali 1:1 pozostaje wczytać go do SL6. Do wyboru są dwie drogi:

 1. kliknąć ikonę przedstawioną na obrazku obok,
  ewentualnie
 2. na pasku komend wybrać opcję: "Extras", a następnie zakładkę "Scanned copy...".

Po kliknięciu przycisku "Load bitmap" pojawia się okno dialogowe ukazujące wszystkie pliki graficzne w obsługiwanych formatach. Po wskazaniu jednego z nich ukaże się podgląd i informacja o wymiarach obrazka (w px). Jest też możliwość podglądu (w osobnym oknie, ikona z lewej "Kartka z lupą") obrazka w skali 1:1.

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że:

 1. Wczytywanie obrazków do poszczególnych warstw odbywa się niezależnie. Domyślnie obrazek wczytywany jest dla dolnej wartswy metalizacji (C2). Wczytanie do danej warstwy kolejnego obrazka usuwa poprzednio wczytany,Wczytanie obrazka do SL6...
 2. domyślną rozdzielczością bitmap jest 600dpi. Jednak program sam rozpoznaje DPI wczytywanego obrazka. Do większości rysunków używam DPI=300dpi i jest to wartość wystarczająca. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że im większe DPI tym większa dokładność odwzorowania. Istotne dla układów VLSI. Ale jak ze wszystkim należy zachować umiar,
 3. po wczytaniu w oknie "Scanned copy..." zostaje wyświetlona pełna ścieżka do wczytaj bitmapy,
 4. obrazek może zostać (decyduje o tym użytkownik) przesunięty w stosunku do lewego, górnego rogu ekranu roboczego. Niezależnie od tego gdzie został ustawiony początek układu współrzędnych. Jednostką o jaką następuje przesunięcie jest 1/10mm,
 5. Jeśli znacznik "Show bitmap" jest zaznaczony, to obrazek staje się widoczny w oknie roboczym natychmiast po jego wczytaniu,
 6. Na dolnym pasku okna roboczego pojawia się pole (oznaczone piktogramem analogicznym jak ikona wywołująca opcję "Scanned copy") pozwalająca oglądać:
  1. tylko obraz bitmapy (Display only the scanned copy),
  2. tylko obraz elementów umieszczonych w oknie roboczym (Show the layout without the scanned copy).

Domyślnym ustawieniem jest, że równocześnie widoczne są: bitmapa i elementy.

//