SL6 - Komponenty - Tworzenie komponentu

Spis treści

Komponent i element na jednej płytce...Tworzenie komponentu

Tworząc płytkę "układamy" na niej elementy. Są to elementy: aktywne (tranzystory, układy scalone, itd.) i pasywne (rezystory, kondensatory, cewki, filtry, przełączniki, itd.). Pobierając z bibliotek makr lub tworząc ich rysunek "od ręki" wskazujemy na płytce lokalizacje (oraz układ) poszczególnych elementów.

Jednakże, by mieć pełny opis elementów składowych winniśmy dokonać ich konwersji do komponentu. Częstokroć elementy pobrane z biblioteki makr już są komponentami. Ale może zdarzyć się inaczej... bo:

  • odznaczyliśmy znacznik: "dodaj jako komponent" (Add as component) albo
  • utworzyliśmy własny element, który nie jest komponentem.

Uwaga:

by uniknąć potencjalnych błędów w plikach eksportu listy komponentów w: nazwach, wartościach, opisach obudów, komentarzach nie należy stosować takich znaków jak: przecinek, średnik czy tabulator.

Zwłaszcza jeśli w przyszłości przewidujemy ich wykorzystanie jako tzw. ograniczników pól przy eksporcie danych.

Aby element zmienić w komponent:Droga do komponentu

  • kliknij prawym przyciskiem myszy (PPM), a następnie wybierz pozycję: "Component...". Otworzy się okno dialogowe.
  • Tym co wyróżnia komponent jest m.in. posiadanie przez niego 2 indywidualnych etykiet tekstowych: identyfikatora (ID) i wartości. Można edytować treść obydwu etykiet (ID, wartość).
  • Na ogół etykiety te wykorzystywane są do tworzenia opisów w warstwie S1 lub S2. Możesz jednak zmienić warstwę, w której będzie widoczna treść.
  • Dla obydwu etykiet możliwe jest włączenie lub wyłączenie ich widoczności. Mowa tu o widoczności w warstwie, gdyż dane zawarte w etykietach zawsze będą widoczne w generowanych zestawieniach. O ile dany typ informacji zostanie wybrany jako składnik zestawienia.
  • Przycisk "Dopasuj tekst automatycznie" (Align text automatically) wyrównuje obie etykiety (ID, wartość) do standardowej pozycji (tj. tak jak zaprojektował twórca makra) w względem komponentu. Wciśnięcie przycisku "OK" spowoduje utworzenie komponentu o wskazanych parametrach. Lista komponentów zostanie automatycznie odświeżona i przesortowana. Jeśli wykonamy edycję pola w Panelu listy komponentów aktualiacja nie następuje. Przynajmniej u mnie.

Edycja komponentu...Możliwe jest utworzenie komponentu:

  • bez określenia ID czy wartości. Komponenty te będą umieszczone na początku listy komponentów, natomiast o ile mają one włączoną widoczność ID i/lub wartości to w miejscu wyświetlenia (ID, wartości) będą widoczne kropki. W kolorze odpowiednim dla warstwy, w której zadeklarowano prezentację ID i/lub wartości,
  • z podaniem ID. To, że wartości mogą się powtarzać jest oczywiste. Zdublowane wartości ID umieszczane są na liście komponentów w kolejności ich utworzenia.

Jeśli komponent zawiera również dane typu "Pick+Place" zawsze w jego środku zobaczysz mały, biały krzyżyk.

Jeśli nie potrzebujesz tego markera możesz wyłączyć go. W tym celu po otwarciu okna dialogowego komponentu (kliknij 2 razy komponent LPM, a następnie) kliknij przycisk: "Pokaż dane "Pick+Place" (Show Pick+Place Data) i odznacz marker: "Używaj dane "Pick+Place"" (Use Pick+Place Data).

Ale trzeba pamiętać, że informacja o typie obudowy elementu w liście komponentów pobierana jest właśnie z danych "Pick+Place". Jeśli więc wyłączysz dane "Pick+Place" w zestawieniu komponentów w kolumnie "Package" zamiast nazwy obudowy ujrzysz 3 kreski.

Jeśli chcesz mieć w zestawieniu widoczny typ obudowy możesz go wpisać do... komentarza, ale... np. na skutek pomyłki może on odbiegać od rzeczywistości.

Moje własne doświadczenia wskazują, że bezpieczniej dane dotyczące obudowy do listy komponentów czerpać z danych "Pick+Place".

Etykiety ID (i/lub wartość) można przenieść w dowolne miejsce. Etykietę, którą chcesz przenieść kliknij LPM i przeciągnij w wybrane miejsce. Reszta komponentu pozostanie na dawnej pozycji. Jeśli chcesz wybrać lub przenieść cały komponent, wystarczy kliknąć na dowolną, inną jego część.

Chcąc wywołać okno dialogowe komponentu w celu określenia i/lub modyfikacji jego parametrów dwukrotnie kliknij komponent lub kliknij PPM na komponencie i wybierz pozycję: "Component...".

//