SL6 - Komponenty - Dezintegracja komponentu

Spis treści

Dezintegracja...Dezintegracja komponentu

Jeśli tylko zechcesz możesz dany komponent zdezintegrować, tzn. zachować dla niego tylko podstawowe dane elementu (-ów).

Zamiast komponentu mamy wtedy spójną (lub nie) grupę składników elementu. Takie działanie spowoduje, że dane opisujące komponent (ID, wartość, dane Pick+Place, itd.) zostaną utracone.

Dekompozycję wykonamy wywołując okno dialogowe komponentu (dwukrotny klik LPM komponentu lub klik PPM i wybranie pozycji "Component...") i wciśnięcie przycisku "Dezintegracja komponentu" (Desintegrate component).

Ze względu na fakt, że część danych komponentu zostanie utracona program wyświetli monit o potwierdzenie tej operacji.

//