SL6 - Komponenty - Komponenty w bibliotekach makro

Spis treści

Edycja danych predefiniowanych...Komponenty w bibliotekach makro

Pobierając makro elementu z biblioteki możemy wybrać jedną z dwóch możliwości:

 • standardowe makro opisujące element (w Panelu właściwości okna makr marker "Dodaj jako komponent" (Add as component) odznaczony),
 • komponent, tj. element uzupełniony o identyfikator (ID), wartość (value) oraz dane "Pick+Place" (w Panelu właściwości okna makr marker "Dodaj jako komponent" (Add as component) zaznaczony). Jeśli zdecydowaliśmy się na korzystanie z makr jako komponentów by edytować ich parametry możemy:
  • przeciągnąć element z okna makr w obszar pola roboczego. Spowoduje to automatyczne otwarcie okna dialogowego, gdzie wartości predefiniowane dla makra zostaną wyświetlone w odpowiednich polach. Domyślnie pola ID i wartości są puste.
   Ale możemy to zmienić dwukrotnie klikając LPM nazwę makra w liście bibliotek. I to jest ...
  • druga metoda - po dwukrotnym kliknięciu LPM nazwy makra w spisie bibliotek również otworzy się okno dialogowe i wartości predefiniowane dla makra zostaną wyświetlone w odpowiednich polach.
   To co wpiszemy w ich miejsce po zatwierdzeniu (klawiszem OK) zostanie zapisane w makro jako nowe wartości predefiniowane. Od tej chwili wszystkie pobierane komponenty z biblioteki będą miały takie wartości predefiniowane.
   Elementy wcześniej umieszczone na płytce zachowają swoje dotychczasowe wartości.

Jeśli dla makr zdefiniowanych w bibliotekach makr jako komponenty wyłączysz (odznaczysz) funkcję dodawania jako komponent dane go opisujące w procesie tworzenia układu płytki zostaną pominięte. Wizualnie elementy te mogą się nie różnić od pozostałych.

Różnica będzie m.in. polegała na tym, że dwukrotne kliknięcie komponentu spowoduje otwarcie okna edycji jego opisu (komponentu).

Dwukrotne kliknięcie zwykłego elementu (nie będącego komponentem) spowoduje jedynie jego zaznaczenie.

//