SL6 - Komponenty - Eksport danych komponentów

Spis treści

EksportEksport danych komponentów

Z SL można wyeksportować dane o komponentach do pliku tekstowego. Można utworzyć listę komponentów, ew. plik danych "Pick+Place" niezbędnego w procesie automatycznego obsadzania płytki elementami SMD.

W dolnej części Panelu listy komponentów widoczny jest przycisk "Export", po kliknięciu którego otwiera się okno dialogowe "Eksport danych komponentów" (Component-Data Export).

Możesz tu określić (i podejrzeć na podglądzie) co i jak będzie wyeksportowane.

"Dane eksportowane" (Exported Data) to nic innego jak lista dostępnych danych o komponentach. Oczywiście jeśli zostały wypełnione. Zaznaczone markery przy nazwie pół oznaczają ujęcie tych danych w eksporcie. Kolejność pół w oknie określa kolejność w pliku. Można ją zmieniać przeciągając identyfikatory pól w górę lub w dół. Aby wyeksportować dane na komponentach, kliknij przycisk Eksportuj ... w dolnej części składowej-listy.

Separator (Separator) - wskazuje znak jaki zostanie wykorzystany do rozdzielania kolejnych pól danych w wierszu danego komponentu.

Etykiety dla poszczególnych warstw (Text for layer side) - definiuje treść etykiet dla danych poszczególnych warstw. Domyślne etykiety to: "Top i Bottom, czyli "góra" i "dół". Oczywiście można wpisać swoje. Wartości domyślne przywraca wciśnięcie przycisku "Default".

Orientacja X/Y (X/Y Position) - pozwala określić jednostki miary w plikach eksportowanych. Do wyboru mamy: milimetry (mm) lub (milsy (mil). Możemy też określić: ilość miejsc po przecinku (domyślnie: 3) oraz czy mają być usuwane zera kończące (np. 4,2 zamiast 4,200). Domyślnie ustawione jest na: nie (niezaznaczony marker).

Obrót (Rotation) - określamy czy parametr obrotu ma zostać poprzedzony literą "R". Domyślnie ustawione jest na: nie (niezaznaczony marker).

Filtr (Filter) - pozwala określić, które z komponentów mają zostać uwzględnione podczas eksportu. Zaznaczając odpowiednie znaczniki możemy wskazać na:

  • Top, Bottom - lokalizację komponentów, tj. komponenty z których warstw winny zostać uwzględnione podczas eksportu,
  • elementy SMD (ustawienie domyślne) - tylko te elementy (o ile nie zaznaczymy również THT) zostaną uwzględnione podczas eksportu,
  • elementy przewlekane (THT) - również te elementy zostaną uwzględnione podczas eksportu,
  • tylko te elementy (SMD, THT) dla których zdefiniowano dane typu "Pick+Place".

Podgląd (Preview) - pozwala obserwować jak zmienia się treść pliku eksportu podczas wprowadzanych zmian jego parametrów.

Eksport ... - po kliknięciu tego przycisku pozostanie nam już jedynie wskazanie, gdzie ma zostać zapisany wynikowy plik eksportu, w formacie *.txt.

Close (zamknij) spowoduje zamknięcie okna dialogowego bez utworzenia pliku wynikowego.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem SL 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

 

 

//