SL6 - Co nowego?

Ktoś, kto miał okazję używać Sprint-Layout 5.0 zauważy wiele nowości wprowadzonych w wersji 6. Są to przede wszystkim:

 • Anty aliasing
  Graficzna prezentacja projektów przez Sprint-Layout uległa istotnej poprawie w wyniku zastosowania technologii anty aliasingu.
 • Zwiększona rozdzielczość i dokładność
  Rozdzielczość i dokładność programu Sprint-Layout wzrosła dziesięciokrotnie. Dotyczy to w szczególności ustawień siatki czy skali powiększenia. Dzięki temu nie ma żadnych problemów z projektowaniem subtelnych układów.
 • Komponenty
  Sprint-Layout posiada obecnie możliwość wyświetlania i zarządzania komponentami wyposażonymi w identyfikator i wartość. Możliwe jest również wygenerowanie listy komponentów.
 • Dane typu „Podnieś i połóż” (Pick+Place data)
  Sprint-Layout wyposażony został w funkcjonalność wygenerowania i wyeksportowania pliku „podnieś i połóż”(„pick+place”). Pliki tego typu są niezbędne do automatyzacji procesu automatycznego składania płyt w technologii SMD.
 • Import plików Gerber
  Istnieje możliwość wczytania do Sprint-Layout wcześniej przygotowanych plików Gerber oraz przetworzenia ich do postaci gotowej do obróbki w programie Sprint-Layout.
 • Multiselect – Jednoczesna edycja wielu dokumentów. Korzystając z nowych możliwości panelu właściwości możesz jednocześnie (w ramach jednego projektu) prowadzić edycję tak wielu elementów.
 • Selektor
  Z pomocą tego narzędzia można znaleźć i wybrać konkretne elementy układu i edytować je jednocześnie za pomocą nowej funkcji - multiselect. Na przykład, można wybrać i edytować wszystkie pola lutownicze o określonym kształcie lub średnicy wiercenia.
 • Tryby: automatycznego dociągania do węzłów 
  Ten nowy tryb przyciągania ułatwia pozycjonowanie pól lutowniczych czy ścieżek. Gdy tylko element (przemieszczany za pomocą myszy) zbliży się do węzła zostanie do niego automatycznie przyciągnięty. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy punkty przyłączenia nie pokrywają się z wybraną siatką. 
 • Prostokąty
  W nowo stworzonym trybie kreślenia prostokątów możesz kreślić w prosty sposób: czy jako kontur lub wypełniony obszar?
 • Skróty klawiszowe do zmiany wartości jednostek siatki
  Klawiszom od 1 do 9 możesz przyporządkować (z możliwością wprowadzania dalszych zmian) wartości jednostek siatki. Dzięki temu możesz przechodzić z jednego ustawienia do innego wciskając tylko jeden klawisz.
 • Nowy kursor krzyżowy
  Nowy kursor (krzyżowy) stale towarzyszy wszystkim realizowanym funkcjom. Tuż obok przemieszczającego się kursora wyświetlane mogą być dodatkowe linie 45st. oraz wartości numeryczne współrzędnych położenia. Oczywiście jeśli będziesz chciał z nich zrezygnować panel konfiguracyjny programu umożliwia to.
 • Kreślenie okręgów i ich wycinków
  W niektórych przypadkach kreślenie okręgów może być zadaniem żmudnym i wymagającym cierpliwości. Obecnie Sprint-Layout wyposażono w specjalny kreator. Określisz tylko niezbędne parametry. Następnie będziesz mógł na podglądzie śledzić rezultaty swego działania. I to jeszcze przed zakończenie procesu.
 • Pady i przelotki termiczne
  Jeżeli w projekcie używasz tzw. przelotek termicznych teraz możesz zdefiniować je nie tylko osobno dla każdej warstwy, ale i dobrać odpowiedni kształt dla każdej z nich.
 • Frezowanie odstępów
  Funkcja frezowania (wycinania odstępów pomiędzy polami, ścieżkami, itd.) została całkowicie zmieniona. Wszystkie poszczególne zadania, takie jak frezowanie, wiercenie lub wycinanie będą teraz zapisywane w jednym pliku sterującym. Tak więc zapobiegnie to zdarzającym się problemom wynikającym z przechowywania danych w różnych plikach,

... i wiele więcej drobnych ulepszeń.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//