SL6 - Warstwy

Warstwy (fundamentem) projektu

SL6 wspiera proces projektowania na (nie więcej niż) 7 warstwach.

Każdą z nich możesz wyobrazić sobie jako kawałek przezroczystej folii. Jedna nad drugą. Można projektować i oglądać jednocześnie wszystkie warstwy. By uninąć przesłaniania jednej warstwy przez drugą (zjawisko normalne) masz do dyspozycji tryb "przezroczysty". Bywa użyteczny.

Każdej z warstw nadano nazwę:

 • C1 = górna warstwa miedzi (Copper – Top),
 • S1 = górna warstwa nadruku (Silkscreen – Top),
 • C2 = dolna warstwa miedzi (Copper – Bottom),
 • S2 = dolna warstwa nadruku ( Silkscreen Bottom),
 • O = warstwa zewnętrzna (Outline-layer) do określenia zewnętrznych krawędzi płytki PCB, ew. linii cięcia,

oraz tylko w trybie płytki wielowarstwowej (Multilayer):

 • I1= górna, wewnętrzna warstwa miedzi (Copper - Inner layer 1),
 • I2= dolna, wewnętrzna warstwa miedzi (Copper - Inner layer 2).

Na wierzchu i spodzie płytki znajdują się:

 • warstwy miedzi, na których można umieszczać elementy obwodu drukowanego,
 • warstwy nadruku, na którychna płytce można prezentować napisy czy kontury elementów obwodu drukowanego.

Do narysowania konturu płytki możesz wykorzystać warstwę „O” (outline-layer). Zasadniczo może to być zwykły prostokąt, ale dopuszczalne są również bardziej skomplikowane kształty, np. z kilkoma liniami cięcia. Na warstwie „O” wystarczy narysowaćcienką linią kontur (prostokąt, kwadrat, koło, itp.).

Warstwa „O” może być wykorzystana w profesjonalnym procesie wytwarzania płytki.

Rozpoczynając proces projektowania płytki trzeba pamiętać o tym, że:

 • strona C1 znajduje się na wierzchu płytki,
 • strona C2 znajduje się na spodzie płytki,
 • projektując płytkę zawsze patrzysz na nią z góry, kolejno przez(!) wszystkie warstwy, tak jakby były one przezroczyste,
 • zwróć uwagę, że wszystkie napisy czy komponenty umieszczone na dolnej (C2) warstwie są „odwrócone” (lustrzane odbicie).

Panel warstwWszystkie nowo rysowane elementy zostaną umieszczone na aktualnie aktywnej warstwie. Na dolnym pasku statusu programu SL możesz sprawdzić lub zmienić aktywność poszczególnych warstw.

Aktywna warstwa zawsze jest widoczna. Kliknięcie na znaczniki (radio buttons) poniżej oznaczenia warstwy pozwala wskazać aktywną warstwę. Kliknięcie znacznika ukrytej warstwy uczyni ją aktywną i widoczną.Informacja o położeniu elementów

Można również schować (nieaktywną) warstwę, klikając nazwę warstwy: C1, S1, C2, S2 czy O (powyżej znaczników).

Klikając znak zapytania (?) po prawej stronie paska statusu warstw zostanie wyświetlony obraz informacji o prezentacji elementów i ich opisów na poszczególnych warstwach (LayerInfo).

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//