SL6 - Edycja elementu

W trakcie edytcji elementów układu płytki można je: przenosić, usuwać, kopiować lub modyfikować każdy z nich osobno lub w grupie. By nie zaciemniać obrazu: nie zastanawiajmy się czym jest element? W rzeczywistości to może być: pojedynczy pad, ścieżka czy nawet grupa komponentów. Zdefiniowaniem tego zajmiemy się później.

W tej chwili przyjmijmy, że elementem jest obiekt, który chcemy poddać edycji. Projekty zawierają wiele elementów, różnego rodzaju. Jedno jest pewne: jeśli chcemy rozpocząć edycję elementu musimy go wybrać czyli wyróżnić z ogółu. 

Wybór elementu do edycji

Przed wybraniem elementu trzeba upewnić się, że jest się w standardowym trybie edycji. Najlepiej wciśnij klawisz Esc. Wtedy już nie mażadnych wątpliwości.

By wybrać element(-y) możesz:

  • kliknąć LPM wybrany element,

Zaznaczanie grupowe...a jeśli chcesz zaznaczyć grupę elementów (zaznaczenie grupowe):

  • wcisnąć LPM, zaznaczyć obszar z elementami, które chcemy zaznaczyć i puścić LPM. Wszystkie elementy, które znalazły się wewnątrz zaznaczonego obszaru zaostaną wybrane (zaznaczone). Dotyczy to również elementów, które jedynie częściowo zostały objęte zaznaczeniem,
  • <li">zaznaczyć pierwszy element, wcisnąć klawisz SHIFT i kliknąć na następnym elemencie, który chcemy zaznaczyć. Jeśli przed kliknięciem wciśnięty jest klawisz SHIFT to klikany element jest dołączany do grupy zaznaczonych elementów. Ale nie jest to grupa "trwała". Jedno kliknięcie bez SHIFTa i... grupy nie ma!

Wybrane elementy zmienią kolor na fioletowy (magenta). Ten właśnie kolor zawsze identyfikuje wybrany element. Jeśli chcesz anulować wybór kliknij w pustym miejscu.

Podpowiedź:
Jeśli chcesz zaznaczyć pojedynczy element grupy lub komponentu wciśnij i przytrzymaj klawisz ALT podczas zaznaczania elementu.

Możesz też stosować kombinację tych funkcji w celu skomponowania bardziej złożonych selekcji.

Przesuwanie elementów

Zaznacz element. Kliknij na tym elemencie i przytrzymując lewy przycisk myszy (LPM) przesuń go na wymaganą pozycję. Następnie zwolnij LPM. Element znajdzie się we wskazanym miejscu. Do przesuwania zaznaczonych elementów możesz również użyć klawiszy strzałek.

Podpowiedź:
Jeśli podczas przemieszczania zaznaczonego elementu wciśniesz i przytrzymasz klawisz CTRL – wyłączając w ten sposób przyciąganie elementów do siatki – możesz ulokować element w dowolnym miejscu (niezależnym od siatki).

Usuwanie elementuUsuwanie...

Zaznacz element "do usunięcia". Funkcja usuwania (DELETE) dostępna jest na pasku komend (EDIT) lub narzędzi. W celu usunięcia zaznaczonego elementu możesz:

  • wybrać pozycję DELETE komendy EDIT,
  • wybrać narzędzie ,
  • wcisnąć klawisz DEL (DELETE). 

Siła PPM...

 

 

Oczywiście funkcji edycyjnych jest znacznie więcej (np. powielanie, obroty, odbicia lustrzane, itd.) ale zostaną one omówione podczas prezentacji konkretnych narzędzi edycyjnych.

 Na zakończenie:

w trybie edycji prosty i szybki dostęp do funkcji edycyjnych, operacji, itp. uzyskasz klikając prawym przyciskiem myszy (PPM) na zaznaczonym elemencie

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//