SL6 - Pady TH, przelotki (vias), otwory

Spis treści

Ilekroć w tekście będzie mowa o polach (punktach) lutowniczych będę używał angielskiego określenia „pad”. 

Edycja - pady

By w odpowiednim miejscu płytki umieścić pad należy na lewym pasku bocznym wybrać (wcisnąć) ikonę:

Jest to chyba jeden z najczęściej używanych elementów podczas projektowania płytek zbudowanych w technologii TH. SL 6.0 zadba o to, by otwór w padzie zawsze będzie widoczny i pozostanie wolny od miedzi. Otwór ten nie zostanie przysłonięty przez inne elementy. Można prowadzić ścieżki poprzez istniejące już pady, a ich otwory zawsze pozostaną widoczne.

Jeśli potrzebujemy padu bez otworu - średnicy otworu trzeba nadać wartość zero (0).

 

SL 6.0 oferuje wiele kształtów padów. Aktualnie wybrany jest prezentowany na przycisku funkcji. Aby wybrać inny kształt należy kliknąć niewielki trójkąt znajdujący się po prawej stronie przycisku funkcji.

Pady możemy podzielić na:Różne rodzaje padów...

  • jednostronne,
  • dwustronne (przelotki, via) - w profesjonalnych rozwiązaniach ich otwory są metalizowane.

Jednostronny pad (po jego zaznaczeniu) można zmienić w dwustronny (vias):

  • w "Panelu właściwości" padu zaznaczając znacznik THROUGHPAD,
  • wciskając klawisz F12 lub
  • zaznaczenie opcji "Through pad" narzędzia rysowania padów (na samym dole).

Pad automatycznie pojawi się na obu stronach płytki. Zmieni się też jego kolor - na niebieski. 

Na płytkach wielowarstwowych (multilayer) będzie również widoczny na wewnętrznych warstwach I1 i I2.

W trybie edycji padów przesuwając kursor ponad oknem roboczym każdemu kliknięciu będzie towarzyszyć utworzenie na płytce nowego padu. Aby wyjść z tego trybu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy (PPM lub wcisnąć klawisz Esc).

//