SL6 - Pady SMD

Spis treści

Ilekroć w tekście będzie mowa o polach (punktach) lutowniczych będę używał angielskiego określenia „pad”.

Pady SMD 

Wbrew pozorom to narzędzie edycyjne nie jest tak często używane jak by mogło się wydawać. A to za sprawą tego, że wielu projektantów woli korzystać z gotowych wzorów pól używanych podzespołów SMD niż "malować" je samemu. W odpowiednich zbiorach bibliotecznych (makr) SL 6.0 można znaleźć wiele elementów przystosowanych do technologii SMD.

Pamiętaj, że:

  • makra SL6.0 nie są prawidłowo interpretowane przez wcześniejsze wersje programu,
  • narzędzie "SMD-Pad" udostępnia rysowanie (wklejanie) pojedynczego pola SMD.

    Dwa i więcej pół SMD powstaje w wyniku:
    • stworzenia grupy z wymaganej ilości pojedyńczych padów, tworząć ich odpowiedni układ,Edycja padów SMD...
    • wykorzystania elementów bibliotecznych (makr).


Ale czasami zachodzi potrzeba skorzystania, więc...

Na obrazku z prawej pokazano, że na lewym pasku bocznym wyświetlane są parametry tych padów (SMD). Są to: szerokość i wysokość.Znaczenie koloru tła jest analogiczne jak w przypadku padów TH. Po wybraniu narzędzia rysowania padów SMD każdemu kliknięciu w oknie roboczym towarzyszyć będzie umieszczenie w tym miejscu nowego pada.

Proces umieszczania nowych padów możesz przerwać w dowolnej chwili:

  • klikając prawym przyciskiem myszy (PPM),
  • wciskając klawisz Esc.

Przykład padów SMD ...Następuje przejście do standardowego trybu edycji. Kliknięcie padu znajdującego się na płytce spowoduje jego zaznaczenie, a odpowiednie pola wysokości i szerokości przyjmą wartości zgodne z tymi jakie ma zaznaczony element.

Na obrazku zaprezentowano 3 przykładowe pady SMD.

Podpowiedź:
Umieszczając na płytce kolejne pady unikniesz przyciągania ich do siatki jeśli podczas klikania wciśniesz klawisz CTRL.

Omawiając funkcję edycji padów (TH) wskazałem, że mały trójkącik po prawej stronie ikony powiązany jest z listą predefiniowanych wielkości padów.

//