SL6 - Ścieżki

Spis treści


Ścieżki

Ścieżki są elementem łączącym wszystkie pady. Zgodnie ze schematem ideowym projektu.

Okazało się, że element, który konstrukcyjnie wydaje się bardzo prosty, ale przy projektowaniu wymaga głębszego zastanowienia. I dobrze, że SL 6.0 do kreślenia ścieżek oddaje narzędzie, które zaskakuje swoją "elastycznością", wariantowością, a jednocześnie prostotą użytkowania.

Warto również pamiętać, że funkcja rysowania ścieżek jest wykorzystywana do kreślenia linii w warstwach opisowych (S1, S2) i konturu (O). Trudno więc przecenić jej możliwości.

Wiem, że kilka profesjonalnych produktów oferuje bardziej rozbudowany asortyment narzędzi do projektowania układu ścieżek. Wiem też to, że i tak często zachodzi potrzeba korygowania układu wygenerowanego "z automatu". No i ta (ich) cena.

//