SL6 - Ścieżki

Spis treści


Ścieżki

Ścieżki są elementem łączącym wszystkie pady. Zgodnie ze schematem ideowym projektu.

Okazało się, że element, który konstrukcyjnie wydaje się bardzo prosty, ale przy projektowaniu wymaga głębszego zastanowienia. I dobrze, że SL 6.0 do kreślenia ścieżek oddaje narzędzie, które zaskakuje swoją "elastycznością", wariantowością, a jednocześnie prostotą użytkowania.

Warto również pamiętać, że funkcja rysowania ścieżek jest wykorzystywana do kreślenia linii w warstwach opisowych (S1, S2) i konturu (O). Trudno więc przecenić jej możliwości.

Wiem, że kilka profesjonalnych produktów oferuje bardziej rozbudowany asortyment narzędzi do projektowania układu ścieżek. Wiem też to, że i tak często zachodzi potrzeba korygowania układu wygenerowanego "z automatu". No i ta (ich) cena.Wystarczy kliknąć ikonę funckji kreślenia ścieżek. Po umieszczeniu kursora nad oknem roboczym zmienia on kształt.

Edycja ścieżkiTu jedna uwaga:

 • sprawdź czy masz ustawioną właściwą grubość ścieżk ( to pole na obrazku obok z czerwonym tłem),
 • jeśli ustawisz grubość linii na zero (0) nie oznacza to wcale, że nie będzie ona widoczna na ekranie czy wydruku. Zostanie ona zaprezentowana jako linia o najmniejszej (dostępnej na danym urządzeniu) grubości: w przypadku ekranu - będzie to 1piksel (px). Drukarka wydrukuje najcieńszą linię jaką potrafi (podaje to zwykle jej instrukcja).

Przecięcie linii wskazuje początek kreślonej ścieżki (linii). Obok kursora wyświetlane są również współrzędne tego punktu. Kliknij by rozpocząć kreślenie ścieżki. Od tej chwili rysowana ścieżka będzie podążała za kursorem. Ponowne kliknięcie spowoduje kreślenie dalszego odcinka tej ścieżki. Może w innym kierunku.

Już na tym etapie można zauważyć, żę:

 • w momencie kreślenia w miejscu kliknięcia (na początku ścieżki) wyświetliło się niebieskie kółko. Kiedy ponownie klikniemy znów pojawi się kółko niebieskie, a między nimi (symetrycznie, w połowie dystansu) pojawi się puste kółko.
  Kreślenie ścieżki...Ja na własny użytek odcinek ścieżki zawarty między dwoma kliknięciami (niebieskimi kółkami) nazwałem segmentem ścieżki, a puste kółko pomiędzy nimi węzłem wirtualnym. Znaczenie ich zostanie za chwilę wyjaśnione,
 • Na chwilę zakończ rysowanie ścieżek (kliknięcie PPM lub klawisz Esc). Zaznacz narysowaną ścieżkę i przesuń kursor na jeden ze skrajnych węzłów ścieżki. Kursor zmieni wygląd. Kliknij węzeł PPM. Pojawi się submenu prezentujące następujące pozycje:
  • usuń węzeł (Remove node) - usuwa wskazany węzeł (pozycja nieaktywna w przypadku, gdy ścieżka składa się tylko z dwóch skrajnych węzłów),
  • dosuń węzeł do siatki (Snap node to grid) - węzeł zostanie dosunięty do najbliższego węzła siatki,
  • dosuń wszystkie węzły do siatki (Snap all nodes to grid) - dosuń wszystkie węzły ścieżki do najbliższych im węzłów siatki,
  • podziel ścieżkę (Split track) - zadziała jedynie wtedy, gdy wskazany węzeł ścieżki nie jest skrajnym węzłem ścieżki,
  • połącz ścieżki (Join track) - zadziała wtedy, gdy: skrajne węzły dwóch różnych ścieżek pokrywają się i jeden z nich został wskazany.

Jeśli chcesz zakończyć jej kreślenie kliknij prawym przyciskiem myszy (PPM). Możesz edytować nową ścieżkę. Jeśli ponownie klikniesz prawym przyciskiem myszy (PPM lub wciśniesz klawisz Esc) wyjdziesz z trybu rysowania ścieżek i powrócisz do trybu edycji.


Wpływ klawisza SPACJI....Rysując ścieżkę, można zmienić tryb ich zaginania naciskając klawisz SPACJI. Istnieje 5 odrębnych trybów i możesz się pomiędzy nimi przełączać wciskając ten klawisz,

Naciśnij klawisz CTRL by wyłączyć mechanizm przyciągania ścieżki do siatki okna roboczego. Pozwoli Ci to na prowadzenie jej w dowolny, niezależny od siatki sposób.

Aktualna szerokość ścieżki ukazana jest na lewym kazana jest na lewym bocznym pasku, poniżej przycisków funkcji edycji. To właśnie w tym miejscu w dowolnej chwili możesz zmienić szerokość ścieżki.

Wartości wysokości i szerokości padu można zmienić (bez względu na to, które z funkcji edycji jest aktywna) poprzez:

 • wpisanie wartości do odpowiednich pół,
 • klikanie znaczka # obok pola edycji: lewy przycisk myszy zwiększa wartość o 0,05, kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) zmniejsza wartość o 0,05.
  Przy wciśniętym klawiszu CTRL zmiana w górę i dół: o 0,01! Zmniejzanie następuje do wartości 0. Nie jest możliwe wpisywanie wartości ujemnych,
 • analogicznie jak wyżej, z tym że: klikamy na znaczku # LPM (i nie zwalniając go) przesuwamy mysz:
   • do góry w celu zwiększenia wartości (o skok 0,05, przy wciśniętym CTRL - jw.),
   • w dół w celu zmniejszenia wartości (o skok 0,05przy wciśniętym CTRL - jw.).
    W tym przypadku zmiana wartości następuje co 0,1. Czyli szybciej.
 • wybranie parametrów z listy wartości predefiniowanych.

Ustawienie szerokości na 0 (zero) spowoduje rysowanie ścieżki o najcieńszej grubości dostępnej na urządzeniu (ekranie lub drukarce).


Lista preferowanych szerokości

Lista wartości predefiniowanych...W programie dostępna jest lista najczęściej używanych szerokości ścieżek pod nazwą „Listy ulubionych”. Kliknij myszką na symbol niewielkiego trójkąta z lewej strony pola edycji.

Pojawi się menu i będziesz miał możliwość wybrania najbardziej odpowiadającej Ci szerokości ścieżki.

Jeśli pożądanej wielkości nie ma na liście można ją dodać w następujący sposób:

 • wpisanie w pole wymaganej wartości szerokości ścieżki,
 • kliknięcie małego trójkącika (z prawej strony symbolu ścieżki). Otworzy się lista predefiniowanych wartości. Jeśli jednak wpisana wartość jest już na liście to przy niej pojawi się znacznik.
 • jeśli wpisano unikalną (w skali listy) wartość to można ją dodać do listy przez kliknięcie plusa (+). 

Chcąc usunąć z listy niepotrzebne wpisy można skorzystać z opcji „Usuń” (Remove).


Modyfikacja ścieżek

modyfikacja ścieżek...By rozpocząć modyfikację ścieżki najpierw zaznacz ją. Węzły decydujące o kształcie ścieżki widoczne są jako niebiesko wypełnione punkty. Zwróć uwagę, że kursor (podczas wybrania funkcji edycji ścieżek) nad węzłem zmienia kształt.

Kliknij wybrany węzeł i przeciągnij go w nową pozycję. Ścieżka podąży za nim. Kiedykolwiek zaznaczysz ścieżkę jej szerokość zostanie wyświetlona w polu prezentacji szerokości. Możesz wtedy dopasować szerokość wybranej ścieżki (lub wszystkich zaznaczonych ścieżek). Jeśli wybierzesz ścieżkę tło pola jej szerokości będzie miało barwę czerwoną. Sygnalizuje to, że wszelkie zmiany wartości tego pola będą skutkowały zmianami w rysunku płytki (PCB).

Jeśli klikniesz węzeł ścieżki prawym przyciskiem myszy (PPM) pojawi się nowe (lokalne) podmenu, pozwalające Ci na: usunięcie węzła, dosunięcie węzła do siatki, dosunięcie wszystkich węzłów do siatki lub podzielenie ścieżki na 2 jej odseparowane odcinki.


Łączenie ścieżek....Łączenie i podział ścieżek

Ścieżkę można podzielić klikając jedynie wewnętrzne jej węzły. Klikając skrajne węzły PPM opcja podziału (split) jest nieaktywna

Połączyć możesz jedynie skrajne węzły dwóch ścieżek jeśli węzły które chcesz połączyć znajdują się na tej samej pozycji.

Ciekawostka:
Jeśli po wybraniu funkcji kreślenia "figur specjalnych", wybierzesz opcję: "Spirale", a następnie opcję "kwadrat" to okaże się, że skrajne węzły spirali można przyłączyć do rysowanych ścieżek. Ale...
Uwaga na grubość ścieżki wynikowej: przyjmie ona wartość tej ścieżki/figury, której węzeł został zaznaczony do połączenia.

Węzły wirtualne

Tego typu węzły (oznaczone jako puste kółka wewnątrz konturu ścieżki) znajdują się w połowie dystansu pomiędzy parami rzeczywistych węzłów (długości segmentu) ścieżki.

Jeśli klikniesz na nim lewym przyciskiem myszy (LPM) i przesuniesz w nowe miejsce automatycznie zostanie stworzony nowy węzeł, stanowiący wierzchołek dwóch sąsiednich segmentów ścieżki. Jest to najprostsza metoda edycji ścieżek.

Zwróć uwagę, że jeśli oś nowo tworzonych segmentów ścieżki jest nachylona do siatki o: 0 (zero) lub wielokrotność 45st. to kontur segmentu jest zielony. Wtedy program optymalizuje ilość węzłów (minimalna ilość do narysowania linii prostej: dwa)

Inne pochylenie osi ścieżki wobec osi poziomej (lub pionowej) okna roboczego powoduje, że kontur segmentu ma barwę czerwoną.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

 

 

//