SL6 - Ścieżki - Lista preferowanych szerokości

Spis treści

Lista preferowanych szerokości

Lista wartości predefiniowanych...W programie dostępna jest lista najczęściej używanych szerokości ścieżek pod nazwą „Listy ulubionych”. Kliknij myszką na symbol niewielkiego trójkąta z lewej strony pola edycji.

Pojawi się menu i będziesz miał możliwość wybrania najbardziej odpowiadającej Ci szerokości ścieżki.

Jeśli pożądanej wielkości nie ma na liście można ją dodać w następujący sposób:

  • wpisanie w pole wymaganej wartości szerokości ścieżki,
  • kliknięcie małego trójkącika (z prawej strony symbolu ścieżki). Otworzy się lista predefiniowanych wartości. Jeśli jednak wpisana wartość jest już na liście to przy niej pojawi się znacznik.
  • jeśli wpisano unikalną (w skali listy) wartość to można ją dodać do listy przez kliknięcie plusa (+). 

Chcąc usunąć z listy niepotrzebne wpisy można skorzystać z opcji „Usuń” (Remove).

//