SL6 - Powiązania

Spis treści

Mt_ignore:Dzięki funkcji "Powiązania" (Connections) można określić powiązania (połączenia) pomiędzy poszczególnymi padami (lub magistralami, szynami) układu.

Specjalnie nie używam dla tej funkcji określenia "połączenia", bo to określenie pozostawiam do innych zastosowań. Powiązania zawsze są:

  • pomiędzy dwoma padami,
  • liniami prostymi.

PowiązaniaPowiązania, wyświetlane są jako cienkie rozciągliwe linie. Są również pomocne dla określenia odpowiedniej pozycji komponentów. W trakcie przesuwania elementów na płytce powiązania między padami zachowują się jakby były z gumy. Wykorzystuje się je również do szacowania optymalnych dróg prowadzenia ścieżek. W celu eliminacji krzyżowania się ścieżek lub odcinania dostępu do niezbędnych szyn czy obszarów.

Finalnie pozwalają orientować się co to trasy jaką należy poprowadzić ścieżkę.

Funkcja ta jest również niezbędna i wykorzystywana przez zintegrowany z SL autoruter tworzący ścieżki pomiędzy padami. Jeśli chcesz z niego skorzystać - nie zapomnij stworzyć powiązań.

Nie musisz od razu robić wszystkich. Można to wykonywać sukcesywnie. Etapami.

Chcąc stworzyć powiązanie pomiędzy padami na płytce należy:

  • kliknąć ikonę funkcji "Powiązania". Kształt kursora nad oknem roboczym ulega zmianie,
  • kliknąć LPM pierwszy pad, któremu chce przypisać powiązanie. Przemieszczając kursor od klikniętego padu za kursorem podąża cienka, żółta przerywana linia.
    Gdy kursor znajdzie się nad drugim padem zostanie on podświetlony kolorem zaznaczenia.
  • Kliknij LPM drugi pad powiązany z pierwszym. W miejsce zółtej linii pojawi się biała linia łącząca oba pady. Można wskazać kolejny pad do powiązania. Może to być pad z niczym nie powiązany lub pad, do którego już są powiązania.

Proces dowiązywania padów kończymu klikając prawym przyciskiem myszy (PPM) lub wciskając klawisz Esc. Jeśli klikniemy PPM lub wciśniemy klawisz Esc zanim skończyliśmy kreślić powiązanie zostanie ono odrzucone.


Usuwanie powiązań
Usuwanie powiązańAby usunąć istniejące powiązanie musisz wybrać ikonę funkcji kreślenia powiązań.

Jeśli kursor znajdzie się nad istniejącym powiązaniem, zostanie ono podświetlone (wraz z padami) kolorem zaznaczenia. Kursor myszy zmieni swój kształt na "X".

Kliknięcie spowoduje usunięcie powiązania. Podświetlenie zostanie wygaszone. Kursor przyjmie postać właściwą dla funkcji "Powiązania" (Connections).

Teraz można:

  • wskazać nowe powiązania,
  • usunąć kolejne powiązanie,
  • powrócić do standardowego trybu edycji - klikając w oknie roboczym PPM lub wciskając klawisz Esc.

Automatyczne usuwanie połączeń
Automatyczne usuwanie powiązań...

Ciekawą funkcją jest usuwanie powiązań "nadmiarowych". Przez takie należy rozumieć powiązania padów, które zostały już połączone ścieżkami.
Program jest w stanie określić, czy dwa pady zostały już połączone czy też nie.

Dzięki temu możliwe jest automatyczne usunięcie powiązań pomiędzy połączonymi już padami. Wywołaj funkcję: "Usuń powiązania (rubberbands)" (Remove connectons (rubberbands)) z menu "Dodatki" (Extensions) lub skorzystaj z odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi.

Funkcja ta analizuje każde powiązanie i usuwa te, dla których zostało już ustanowione połączenie np. poprzez poprowadzenie ścieżek. W analizie tej brane są pod uwagę również przelotki (dla płytek dwustronnych). Na zakończenie na ekranie pojawia się informacja o ilości powiązań usuniętych i tych, które pozostały jeszcze w układzie.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

 

 

 

 

//