sPlan 8.0 - "szybka" biblioteka

Szybka biblioteka

W artykule poświęconym komponentom typu Rodzic-Potomek wskazałem, że silną stroną programu jest elastyczna i intuicyjna "polityka" w zakresie tworzenia i operowania symbolami elementów elektronicznych.

Schemat tworzony jest w oparciu o symbole: pojedynczych elementów (komponentów), ich wersje złożone (Rodzic-Potomek), itd.

sPlan 8.0 został także wyposażony w narzędzie umożliwiające "ekspresowy" ekport wcześniej użytych na karcie komponentów do aktywnej biblioteki..

Wydaje się to oczywiste. Warto jednak wiedzieć, że możliwy jest również eksport treści karty (w tym nie tylko komponentów!) jako elementu bibliotecznego typu Clip.

W ten sposób całe moduły mogą stanowić elementy biblioteczne. Po pewnym czasie zacząłem dość często korzystać z tej możliwości.

Wprowadzenie

Eksport zaznaczonych komponentów do bibliotekiDostęp do eksportu (zaznaczonych, wybranych) komponentów uzyskasz, gdy po ich wybraniu na karcie klikniesz PPM.

W oknie Właściwości pojawi się wykaz (lista) wszystkiego co zaznaczyłeś. Na samym dole okna dostępnych funkcji fidoczna jest "Skopiuj zaznaczone komponenty [xx] do biblioteki".

xx oznacza liczbę komponentów. Wartość ta winna być zgodna z liczbą komponentów we wskazanym powyżej wykazie.

Jeśli przyjrzysz się obrazkowi z prawej zauważysz, że komponenty zostały zaimportowane w liczbie wystąpień w zaznaczeniu. Wobec tego zdarzają się powtórzenia.

IMO nie stanowi to problemu. Poświęcenie nieco uwagi podczas zaznaczania pozwala tego uniknąć. W razie błędu nadmiarowe elementy można w prosty sposób usunąć

Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy tworząc schemat modyfikujemy: obraz, parametry, wartości symboli komponentów zawartych w "standardowych" (dostarczanych wraz z sPlan 8.0) bibliotekach

Kopiowanie modułów (Clipów) do bibliotekiOpisaną powyżej funkcję na liście poprzedza inna, o nazwie: "Skopiuj jako Clip do biblioteki".

Zacznę od pewnej dygresji: sPlan 8.0 pozwala na dedykowanie (w pliku projektu) odrębnych kart dla poszczególnych modułów projektowanego urządzenia. I w większości przypadków to wystarcza.

Pojawia się pytanie: po co dublować tę funkcjonalność poprzez zapisywanie modułu jako elementu bibliotecznego?

U mnie potrzeba ta pojawiła się, gdy... po kilku godzinach "ślęczenia" nad schematem modułu okazywało się, że... zbłądziłem! :( Zdarza się!

Autozapis zrobił co musiał, a powrót do wersji pierwotnej bywał... dość skomplikowany! Od czasu wykorzystania do tego celu biblioteki jest łatwiej.

Inną formą wykorzystania tych elementów bibliotecznych jest ich aplikacja (jako sprawdzonych) w kolejnych konstrukcja.

Metoda ta ma drobne ograniczenia, ale o tym za chwilę.

Istotną różnicę w stosunku do eksportu (wielu, zaznaczonych) komponentów do biblioteki jest fakt, że w tym przypadku (eksport elementu typu Clip) następuje eksport: wszystkich wybranych (zaznaczonych) elementów. Dotatkowo trzeba zaznaczyć nie są one automatycznie grupowane!

Dotyczy to nie tylko komponentów, ale również: linii, połączeń, etykiet, figur specjalnych, itd.

Wspominałem, że tego typu element biblioteczny ma pewne ograniczenia. Otóż standardowo podwójne kliknięcie LPM na komponencie (elemencie bibliotecznym) powoduje otwarcie w miejsce okna karty okno edytora komponentu.

Tu jednak po podwójnym kliknięciu w oknie Właściwości jedyne co możemy zrobić to utworzyć lub zmienić opis elementu.

Z przeprowadzonych przeze mnie eksperymentów wynika, że nie ma znaczenia czy element biblioteczny zawiera same komponenty czy też komponenty powiązane z innymi elementami jak. np. linie połączeń.

Element biblioteczny typu ClipDobra wiadomość jest jednak taka, że tak utworzony element biblioteczny typu Clip... zapamięture strukturę zapisanego elmentu.

Oznacza to, że element biblioteczny typu Clip przeniesiony na kartę (po zaznaczeniu) pozwala za pomocą Edytora komponentów je edytować.

Przed zapisaniem elementu typu Clip sprawdź czy symbole komponentów i/lub elementów mają właściwą postać.

Obrazek z lewej wydaje się skomplikowany, ale... taki nie jest! :) Po prostu obrazuje sposób wykorzystania mechanizmu utworzenia elementu bibliotecznego typu Clip:

  • koniecznie(!) sprawdź, czy aktywną biblioteką jest ta do której chcesz skopiować element typu Clip. Jeśli nie otwórz lub stwórz właściwą bibliotekę,
  • po zaznaczeniu (wybraniu) elementów i komponentów, które chcemy zachować we wskazanej bibliotece klikamy na karcie PPM,
  • wybieramy w oknie opcję "Skopiuj jako Clip do biblioteki". Po jego kliknięciu w bibliotece pojawi się nowy element (typu Clip). Standardowo nie ma on opisu. Kliknij dwukrotnie element biblioteczny.
    W oknie Właściwości pojawi się formatka umożliwiająca edycję opisu elementu.

Od tej chwili możesz tego elementu bibliotecznego używać w kolejnych projektach.

Po jego przeniesieniu (skopiowanie) na kartę można nie tylko modyfikować układ połączeń, dodawać usuwać komponenty, zmieniać ich wartości czy parametry wykorzystywanych symboli.

Dla wybranego komponentu staje się dostępny Edytor komponentów pozwalając wprowadzać bardziej zaawansowane zmiany w używanym symbolu komponentu.

Pierwotna jego postać (zawarta w elemencie bibliotecznym) pozostaje niezmieniona.Modyfikacja ścieżki dostępu do plików bibliotecznych

Pamiętać trzeba, że wszystkie biblioteki wczytywane są w momencie uruchamiania programu. Przesadzając z ich ilością zamiast skozystać możemy sobie utrudnić pracę.

Mówię tu o ogólnej zasadzie, gdyż wiele zależy tu od parametrów używanego komputera.

Dodam jeszcze, że można zapisać "złożony" zestaw komponentów oraz innych elementów w postaci "klasycznego" elementu bibliotecznego (poddającego się od razu edycji w Edytorze komponentu).

Wystarczy, że zostanie utworzony w Edytorze komponentu. Nie jest to trudne (np. skopiowanie do Edytora komponentu przez Schowek), ale... zawarte w takiej wersji elementu bibliotecznego komponenty również podlegają edycji.

"Obróbka" złożonego komponentu w Edytorze komponentówI bardzo możliwe, że w pewnej chwili nastąpi (intencjonalne lub przypadkowe) otwarcie kolejnej edycji w "zagnieżdżonej" instancji Edytora komponentu. :/

Po prawej przykład próby edycji złożonego komponentu w Edytorze komponentów. Chyba przyznasz, że właściwości tego zbioru są... ograniczone.

Podobnie jak wykaz funkcji dostępnych w menu (pod PPM).Edycja zaznaczonego komponentu w "komponencie" złożonym

Idąc dalej okazuje się, że zaznaczenie pojedyńczego komponentu zwiększa ilość edytowalnych parametrów w okienku Właściwości.

Dostępny jest przycisk Edytora komponentu oraz... opisu (elementu) biblioteki.

Jednak wpisując treść w to pole opis elementu biblioteki (w wykazie) nie ulegnie zmianie

Po różnych doświadczeniach unikam tego pozostając przy elemencie typu Clip.

Tu jednak sygnalizuję, że taka możliwość istnieje.

Opisane powyżej działanie edytorów IMO wynika z pewnych uproszczeń (a nie dysfunkcji) przyjętych algorytmów selekcji. Korzystam z nich i nie narzekam.

Opis innych narzędzi czy funkcjonalności edytora sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

Inne artykuły o funkcjonalnościach i możliwościach sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

//