SL6 - Od bitmapy do makra... - Wstęp

Spis treści

PP9A2-2R: wymiaryWstęp

Zacznę od tego, że... można prościej. Np. licząc kratki siatki i wstawiając pady w odpowiednich miejscach. Dlaczego zrobiłem inaczej?

Bo chciałem poznać SL6, a w tym artykule pokazać dwie IMO bardzo użyteczne funkcjonalności programu SL6. Są to:

  • dla każdej wartwy metalizacji istnieje możliwość wczytania do SL6 bitmapy (z możliwością jej pozycjonowania i to z natychniastowym podglądem).
    Obsługiwane formaty obrazków to: *.jpg, *.jpeg, *.bmp. Oczywiście mamy też możliwość usunięcia tej bitmapy bez ingerencji w projektowany layout,,
  • po wczytaniu bitmapy, korzystając z niej jako podkładu mamy możliwość stworzenia np. elementu bibliotecznego dokładnie zgodnego z obrazem zawartym w nocie technicznej.

Zacznijmy więc od przygotowania stosownego "podkładu".

Pamiętaj o tym, że nota pokazuje widok podstawy filtra "od spodu". Czyli jest on odwrócony (pionowe lustrzane odbicie) względem tego co winno znaleźć się w makrze. Ponieważ jednak wolę pracować na nieodwróconych np. napisach stosowne odbicie "zapodam" po opracowaniu całego makra.

Twój wybór może być oczywiście inny. Mój był taki.

//