SL6 - Od bitmapy do makra... - Ustawienia okna roboczego

Spis treści

Ustawienia okna roboczego...Ustawienia okna roboczego

Zanim przystąpimy do układania poszczególnych elementów na płytce trzeba odpowiednio skonfigurować okno robocze. Oczywiście każdy może działać zgodnie z własnymi preferencjami. Moja konfiguracja była następująca:

 1. z noty PP9A-2R wynika, że wyprowadzenia i elementy mocujące rozłożono w rastrze 7,6mm. Taki też raster siatki okna roboczego ustawiłem,
 2. by mieć swobodę w zakresie rysowania konturu podstawy filtra ustawiłem przesunięcie (lewego, górnego narożnika wczytanej) bitmapy na 76 jednostek, czyli 7,6mm,
 3. jako punkt odniesienia (jednocześnie początek układu współrzędnych okna roboczego) wskazałem bolec uziemiający (leżący na dłuższej osi filtra).
  Aby wskazać to miejsce jako początek układu współrzędnych wystarczy najechać na żądane miejsce kursorem i wcisnąć klawisz "0" (zero).
  Jeśli nie udało nam się trafić precyzyjnie to:
  1. powięszamy obraz (kręcąc kółkiem myszy),
  2. najeżdżamy kursorem na znacznik początku układu współrzędnych, wciskamy LPM i nie zwalniając go przesuwamy znacznik w wybrane miejsce. Zwalniamy LPM.

Okno robocze zostało przygotowane do edycji makra.

//