Gorące klawisze, czyli wsparcie dla myszy

b_150_0_16777215_00_images_graf_gimp_instr_gimp98.png

Poniżej prezentuję główne skróty klawiszowe uporządkowane "alfabetycznie". Napisałem "główne", gdyż skróty związane z wykorzystaniem narzędzi oraz warstw w GIMPie przedstawiłem w dwóch, odrębnych artykułach.

Co prawda w GIMPie jest możliwość szybkiego ("dynamicznego") tworzenia własnych skrótów klawiszowych, ale... Nie opisuję tego, gdyż z doświadczenia wiem, że prowadziła ona "na manowce". Często zapominałem "co i gdzie" przypisałem.Wstyd

b_150_0_16777215_00_images_graf_gimp_instr_gimp94.png

Na szczęście w zakładce: "Edycja>Preferencje>Interfejs" jest klawisz, z którego często korzystałem:

Domyślnie w GIMPie poniższym kombinacjom klawiszy przypisano następujące działania:

KlawiszeAkcja
-/+ zmniejszenie/zwiększenie rozmiaru obrabianego obrazu,
0 przełącz kolor tła na następny,
1 wyświetlenie obrazu w rzeczywistym wymiarze (100%),
9 przełącz kolor tła na poprzedni,
D ustaw paletę na domyślne kolory (czarny/biały),
X odwróć domyślne kolory (na biały/czarny),
Ctrl+1 -> Ctrl+9, Ctrl+0 włącz w głównym oknie ostatnio obrabiany obraz (1-9, 10), (wg. listy "Ostatnio otwierane),
Alt+Enter wyświetl właściwości obrazu,
Ctrl+A zaznacz wszystko (w aktywnym oknie),
Ctrl+B okno dialogowe "Przybornik",
Ctrl+C skopiuj (w aktywnym oknie),
Ctrl+D duplikuj (w aktywnym oknie),
Ctrl+E wyeksportuj (spłaszczony) obraz do (za pierwszym razem wskaż nazwę) w wybranym formacie (nie: xcf),
Ctrl+F powtórz działanie ostatnio użytego filtru,
Ctrl+G okno dialogowe "Gradienty",
Ctrl+I odwróć zaznaczenie (zaznacz niezaznaczone),
Ctrl+J dopasuj widok do okna,
Ctrl+N utwórz nowy obraz,
Ctrl+P wydrukuj,
Ctrl+Q wyłącz (zamknij) Gimp,
Ctrl+S zapisz obraz wraz z jego strukturą (format: xcf),
Ctrl+T pokaż zaznaczenie,
Ctrl+V wklej,
Ctrl+W wyłącz (zamknij) obraz wyświetlany w oknie głównym,
Ctrl+X wytnij zaznaczony element,
Ctrl+Y ponów ostatnio wykonaną operację,
Ctrl+Z cofnij ostatnio wykonaną operację (do wyczerpania "historii"),
Ctrl+. wypełnij kolorem pierwszoplanowym,
Ctrl+, wypełnij kolorem drugoplanowym,
Ctrl+; wypełnij (wybranym) deseniem,
Ctrl+Alt+O otwórz plik jako warstwę w aktywnym obrazie,
Ctrl+Shift+A wyłącz (skasuj) zaznaczenie,
Ctrl+Shift+B okno dialogowe "Pędzle",
Ctrl+Shift+E wyeksportuj (zawsze! podaj nazwę) obrabiany obraz bez jego struktury (w innym formacie niż xcf),
Ctrl+Shift+F wyświetl okno ustawień ostatnio użytego filtru,
Ctrl+Shift+J cały obraz w oknie,
Ctrl+Shift+L oderwij zaznaczenie (równoważne: Ctrl+X, a następnie: Ctrl+V),
Ctrl+Shift+P okno dialogowe "Deseń" (wypełnienie),
Ctrl+Shift+R pokaż linijki (na krawędziach obrazu),
Ctrl+Shift-S zapisz obraz wraz ze strukturą "jako" (wskaż nazwę pliku, format: xcf),
Ctrl+Shift+T pokaż prowadnice,
Ctrl+Shift+V wklej ze schowka jako nowy obraz,
Ctrl+Shift+W wyłącz wszystkie okna z obrazkami,
Ctrl+Shift+Y "silne" ponowienie ostatniej operacji,
Ctrl+Shift+Z "silne" wycofanie ostatnio wykonanej operacji,
Delete wyczyść,
F1 pomoc, z Shift-em "Pomoc kontekstowa",
F11 przełączanie trybu pełnoekranowego,
Tab będąc w oknie głównym (z obrazem) w trybie pełnoekranowym wyłącza boczne panele (przydatne przy obróbce dużych obrazów),
Spacja w oknie głównym możliwość przesuwania myszą widocznego obszaru,
Scroll przewija obraz: góra/dół,
Ctrl+Scroll zmiana wielkości wyświetlanego obrazu,
Scroll+Shift przewijanie obrazu: prawo/lewo,
Scroll+Ctrl+Shift zmiana rodzaju używanego pędzla.
//