Klawisze według zakładek

Skróty klawiszowe według zakładek

Skróty klawiszowe GIMPa bardzo często prezentowane są one w układzie "wg. zakładek".

Nie przesądzająm, która z form prezentacji jest lepsza. Każda jest dobra jeśli okaże się przydatna. Dlatego też poniżej przedstawiłem w układzie tabelarycznym przypisanie poszczególnych grup klawiszy.

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Pliki":

PlikiAkcja
Ctrl+N nowy obraz
Shift+Ctrl+V utwórz nowy obraz z zawartości schowka
Ctrl + O otwórz obraz
Ctrl+Alt+O otwórz obraz jako warstwę
Ctrl+S zapisz obraz (wraz ze strukturą) w formacie xcf
Shift+Ctrl+S zapisz obraz "jako" - podajesz lub zmieniasz nazwę pliku - (wraz ze strukturą) w formacie xcf
Ctrl+P wydrukuj
Ctrl+W zamknij okno obrazu
Shift+Ctrl+W zamknij okna wszystkich obrazów
Ctrl+Q zakończ pracę z GIMPem

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Edycja":

EdycjaAkcja
Ctrl+Z cofnij ostatnią operację (do limitu zapisanych w historii)
Ctrl+Y powtórz ostatnią operację
Ctrl+X wytnij
Ctrl+C kopiuj
Shift+Ctrl+C kopiuj widoczne
Ctrl+V wklej
Shift+Ctrl+V wklej (ze schowka) jako nowy obraz
Delete wyczyść
Ctrl+, wypełnij kolorem pierwszoplanowym
Ctrl+. wypełnij kolorem drugoplanowym
Ctrl+; wypełnij deseniem

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Zaznaczenie":

ZaznaczenieAkcja
Ctrl+A zaznacz wszystko
Shift+Ctrl+A wyłącz zaznaczenie
Ctrl+I odwróć zaznaczenie (zaznacz niezaznaczone)
Shift+Ctrl+L oderwij zaznaczenie (to samo co: Ctrl+X, Ctrl+V)
Shift+O zaznacz według koloru
Shift+V zamień ścieżkę na zaznaczenie
Shift+Q włącz/wyłącz "szybką maskę"

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Widok":

WidokAkcja
Ctrl+E zmniejsz wielkość okna obrazu do oryginalnej wielkości obrazu
F11 włącz/wyłącz tryb "pełnego ekranu"
Ctrl+T pokaż/ukryj kontur zaznaczenia
Shift+Ctrl+T pokaż/ukryj prowadnice
Shift+Ctrl+R pokaż/ukryj linijki (na krawędzi okna obrazu)

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Obraz":

ObrazAkcja
Ctrl+D duplikuj obraz
Ctrl+M połącz widoczne warstwy
Alt+Return wyświetl właściwości obrazu

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Warstwy":

WarstwyAkcja
Shift+Ctrl+N utwór nową warstwę (z Shift zgodnie z poprzednio ustawionymi parametrami)
Shift+Ctrl+D duplikuj warstwę
Ctrl+H zakotwicz (osadź) oderwaną warstwę
Page Up przejdź na warstwę wyżęj, z Shift - skocz do najwyższej warstwy, to samo co Home
Page Down przejdź na warstwę niżęj, z Shift - skocz do najniższej warstwy, to samo co End
Home przejdź do najwyższej warstwy
End przejdź do najniższej warstwy

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Narzędzia>Narzędzia zaznaczania":

N. zaznaczaniaAkcja
R zaznaczenie prostokątne
E zaznaczenie eliptyczne
F zaznaczenie "z wolnej ręki" lub poprzez zaznaczanie wierzchołków wielokąta
U "różdżka", zaznacza stykające się piksele o tym samym kolorze
Shift+O zaznacza wszystkie obszary obrazu we wskazanym (klikniętym) kolorze
I inteligentne nożyczki, zaznaczanie wzdłuż krawędzi

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Narzędzia>Narzędzia rysowania":

N. rysowaniaAkcja
Shift+B kubełek
L gradient
N ołówek
P pędzel
Shift+E gumka
A aerograf
K stalówka
C sklonuj
H łatka, usuwa nieregularności z obrazu
Shift+U rozmyj/wyostrz
S rozsmaruj
Shift+D rozjaśnij/wypal

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Narzędzia>Narzędzia przekształcenia":

PrzekształceniaAkcja
Q wyrównaj
M przenies
Shift+C przytnij (do wymiaru)
Shift+R obróć
Shift+T skaluj
Shift+S pochyl
Shift+P perspektywa
Shift+F odbij (w poziomie lub pionie)
   

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Narzędzia>...":

InneAkcja
B ścieżki
O "pipetka" czyli pobranie koloru z ekranu
Z powiększ (po klinięciu na obrazie powiększa go, po kliknięciu z Ctrl - zmniejsza)
Shift+M miarka (pomiar odległości pomiędzy punktami na ekranie)
T tekst
Ctrl+B przybornik (ustawia okno aktywne na "przybornik", tj. okno z narzędziami)
D ustaw kolory domyślne (tj. pierwszoplanowy: czarny, drugoplanowy: biały)
X odwróć ustawienie kolorów

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Filtry":

FiltryAkcja
Ctrl+F powtórz ostatnio użyty filtr
Shift+Ctrl+F wyświetl ustawienia ostatnio użytego filtru

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Okna":

OknaAkcja
Ctrl+L warstwy
Shift+Ctrl+B pędzle
Shift+Ctrl+P desenie (wypełnienia)
Ctrl+G gradienty
Ctrl+B przybornik

 

Skróty klawiszowe zdefilowane w zakładce: "Pomoc":

PomocAkcja
F1 pomoc
Shift+F1 pomoc kontekstowa
//