Zrzut ekranu (Gnome-screenshot)

Zrzut ekranu (Gnome-screenshot)

Pod Debianem (Linux) Gnome3 (menedżer okienek) udostępnia narzędzie o nazwie gnome-shell, którego składnikiem jest pakiet "Zrzut ekranu". Pod taką nazwą znajdziemy go w menu "Programy", jednakże w rzeczywistości uruchamiany jest skrypt o nazwie "gnome-screenshot".

Polecenie "gnome-screenshot" można wywoływać z następującymi parametrami:

-c --clipboard wysyła zrzut bezpośrednio do schowka
-w --window następuje zrzut okna zamiast całego ekranu
-a --area następuje zrzut określonego obszaru ekranu zamiast całego ekranu
-b --include-border dołącza ramkę okna do zrzutu ekranu
-B --remove-border usuwa ramkę okna ze zrzutu ekranu
-p --include-pointer dołącza kursor do zrzutu ekranu
-d --delay=sekund pobiera zrzut ekranu po określonym opóźnieniu (w sekundach)
-e --border-effect=efekt efekt dodawany do krawędzi (cień, krawędź lub brak)
-i --interactive interaktywne ustawienie opcji
-f --file=nazwa pliku zapisuje zrzut ekranu bezpośrednio do tego pliku
  --display=EKRAN używany ekran X

Jeśli chcesz sobie ułatwić dostęp do pliku możesz (dla tych co troszkę już poznali Linuksa):

 • w katalogu domowym utworzyć podkatalog "bin" i wejść do niego (z konsoli: mkdir bin; cd bin;>,
 • stworzyć w nim plik <nazwa> (u mnie zrzut0), zawierający komendę: gnome-screenshot -i,
 • nadać mu uprawnienia do wykonania (chmod 0755 zrzut0),
 • na pulpicie stworzyć skrót np. "Zrzut". Najprościej utworzyć w katalogu "Desktop" plik o nazwie "Zrzut.desktop", o treści:
  Exec=/home/<nazwa Twojego katalogu domowego>/bin/zrzut0
  Terminal=false
  Type=Application
  StartupNotify=true
  Icon=/usr/share/icons/Nuovo/scalable/apps/gnome-screenshot.svg
  Categories=GNOME;GTK;Utility;
  Name[pl_PL]=Zrzut
  GenericName[pl_PL.utf8]=Gnome-screenshot
  Comment[pl_PL.utf8]=Interaktywny zrzut ekranu

 • przypisać mu ikonę ( u mnie: /usr/share/icons/Nuovo/scalable/apps/gnome-screenshot.svg. Wcześniej trzeba zainstalować pakiet ikon Nuovo),
 • Nadać plikowi "Zrzut.desktop" uprawnienia do wykonania (0755).

Na pulpicie winna ukazać się ikona z podpisem: "Zrzut". Po jej kliknięciu (lub wybraniu z menu "Programy" aplikacji o nazwie "Zrzut ekranu") na ekranie pojawi się okno:Okno gnome-screenshot

W pozycji "Pobranie zrzutu ekranu" widoczne są:

 • "Przechwycenie całego ekranu" zgodnie z nazwą następuje zrzut całego ekranu.
  Zrzut następuje po czasie wskazanym w pozycji "Przechwycenie po upływie ... sekund" (domyślnie, po pierwszym uruchomieniu - "0", potem pamięta wpisaną ilość sekund)
  W tej opcji jest dostępny także przełącznik "Dołączanie kursora". Zrzut można skopiować do schowka i/lub zapisać do pliku. Obraz skopiowany (poprzez schowek) do GIMPa ma rozdzielczość określoną w "Preferencja" GIMPa dla domyślnego obrazu (np. 300dpi), kursor jest częścią obrazu.
 • "Przechwycenie bieżącego okna" następuje zrzut aktywnego okna (tu istotne jest wskazanie opóźnienia, byśmy zdążyli wskazać okno do zrzutu). Oprócz markera dotyczącego kursora (jego kopiowanie lub nie) możliwe jest dołączenie (lub nie):
  •  krawędzi okna,
  • cienia.
 • "Wybór obszaru do przechwycenia" przed zrzutem (zmienia się kształt kursora) i musisz wskazać obszar podlegający zrutowi. W tej opcji wszystkie znaczniki oraz opóźnienie są nieaktywne.

Reasumując warto pamiętać, że w tej opcji (gnome-screenshot) uzyskiwane zrzuty mają rozdzielczość 300dpi, natomiast zrzuty uzyskiwane po wykorzystaniu narzędzia (Plik>Utwórz>Zrzut ekranu) mają rozdzielczość 96dpi.

//