Klawisze w warstwach

Klawisze dla warstwKlawisze operowania na warstwach w GIMP-ie

Podobnie jak w przypadku narzędzi niektóre z operacji wykonywanych na warstwach można "obsłużyć" przy pomocy skrótów klawiszowych. Podstawowym skrótem jest "Ctrl+L", który:

  • przy nieaktywnym oknie "Warstwy" uaktywnia (wyświetla) je i ustawia na nim focus,
  • gdy okno "Warstwy" jest już wyświetlone uaktynie je (przenosi na nie focus).

Na dolnej krawędzi okna "Warstwy" widocznych jest siedem ikon. Po najechaniu kursorem na ikonę po chwili pojawia się podpowiedź (dymek) określający do czego ono służy oraz podaje skrót klawiszowy. Chwila cierpliwości i wszystko jasne. Niektóre operacje mają przyporządkowane nie tylko ikonki, ale i skróty klawiszowe.

Istotnym jest również to, że niektóre ze skrótów klawiszowych oddziaływuje na warstwy wyłącznie w przypadku, gdy aktywne jest okno dialogowe "Warstwy". Dlatego znajomość skrótu "Ctrl+L" jest wyjątkowo przydatna!

Poniżej przedstawiłem domyślne przyporządkowanie klawiszy do poszczególnych operacji na warstwach w Gimp-ie 2.8.

IkonaKlawiszeAkcja
  tworzy nową grupę (katalog) warstw
Ctrl+H kotwiczy (osadza) "oderwaną" warstwę
  Ctrl+L uaktywnia okno dialogowe "Warstwy"
  Ctrl+C kopiuje aktywną warstwę
  Ctrl+M łączy widoczne warstwy
  Ctrl+V wkleja (powyżej) aktywnej wartwy warstwe skopiowaną
  Ctrl+Alt+O otwiera inny plik jako warstwę w aktywnym obrazie
  Ctrl+Shift+C kopiuje widoczne warstwy
Ctrl+Shift+D duplikuje warstwę
Ctrl+Shift+N tworzy nową warstwę
Delete usuwa aktywną warstwę
Shift+ End przenieś warstwę na sam dół
Shift+ Home przenieś warstwę na samą górę
Page Down przechodzi na niższą warstwę
Page Up przechodzi na wyższą warstwę
//